Almindelig forvaltningsret

Af

Sten Bønsing

Pris

780 kr

Om bogen

Almindelig Forvaltningsret er en lærebog i de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Bogen er udarbejdet med henblik på pensum i forvaltningsret på jurastudiet. De emner, der behandles, er bl.a. forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandlingsregler, hjemmel, klagebehandling, kommunaltilsyn, domstolskontrol, ombudsmandskontrol, håndhævelse af forvaltningsafgørelser, tavshedspligt, forvaltningsmyndigheders erstatningsansvar og tilbagekaldelse. 

Forfatteren er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Sten Bønsing har undervist i bl.a. forvaltningsret i mange år på Aalborg Universitet både på jura-, erhvervsjura og scient.adm.-studierne. Sten Bønsing rådgiver også forvaltningsmyndigheder og parter i konkrete sager, ligesom han afholder kurser 
for forvaltningsmyndigheder.

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

22.06.2023

Sider:

576

ISBN:

9788757455700

Se på jurabiblioteket

Bogen er blevet omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen d. 26. oktober 2023 U.2023B.326/4