Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville

– Statskundskabens klassikere

Af

Jørgen Møller , Svend-Erik Skaaning

Pris

150 kr

Om bogen

Alexis de Tocqueville (1805-1859) er en af de helt centrale tænkere for enhver, der ønsker at forstå det moderne demokratis dilemmaer, demokratiseringsprocesser og civilsamfundets betydning. Hans bøger om Demokrati i Amerika og Det gamle regime ogrevolutionen vakte stor opsigt i midten af 1800-tallet, og ved sin død var han en berømthed i USA og i det meste af Europa. Herefter dalede interessen, men i perioden efter Anden Verdenskrig – og i særdeleshed siden 1990’erne – har Tocqueville atter påkaldt sig opmærksomhed blandt politologer, sociologer, historikere og filosoffer. Særligt Demokrati i Amerika står i dag som et af statskundskabens hovedværker. Tocqueville havde en imponerende evne til at få originale idéer og formulere nye indsigter, og han var en foregangsmand inden for brugen af samfundsvidenskabelige metoder såsom systematiske landesammenligninger.

Dette er den første bog på dansk, der leverer en samlet, kritisk præsentation af Tocquevilles fascinerende forfatterskab og kortlægger den indflydelse, hans tanker har haft. Bogen indeholder desuden uddrag fra Tocquevilles bøger, herunder dele af Detgamle regime og revolutionen, der ikke tidligere har været oversat til dansk.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.11.2016

Sider:

116

ISBN:

9788757435146


"Bog efter bog har biograferet og monograferet Tocquevilles tanker om demokrati og lighed, men denne kompakte, lille sag er, så vidt jeg kan se, den første samlede gennemgang af adelsmandens mest berømte værker. Det er glimrende formidling af kompliceret stof uden at tilføre noget egentligt nyt."
- Mikael Javling, Jyllands-Posten, 22. december 2016

 

"Bogen formidler forfatterskabets centrale pointer og begreber, og smagsprøverne fra originalteksterne giver appetit på at beskæftige sig yderligere med Tocqueville. Hans sprog er elegant med fyndige formuleringer og rammende beskrivelser, og i modsætning til så mange andre politiske filosoffer og sociologer er hans prosa rimeligt tilgængelig."
- Anmeldelse ved Lone Nørgaard, Den korte avis, 7. januar 2019

"Bogen er let forstålig og logisk opbygget. Emnemæssigt er den mest beregnet på historisk mindede samfundsinteresserede, da hans ideer har inspireret andre samfundstænkere til at videreudvikle og inkorporere ham i nyere samfundstænkning. I den henseende har han gået en renæssance i forskellige perioder, senest i nutiden." 
-  Erik Nicolaisen Høy, lektør udtalelse, 16. Januar 2017