Aktindsigt i retsplejen

Aktindsigt i retsplejen

Af

Jens Røn

Pris

310 kr

Om bogen

"Aktindsigt i retsplejen" gennemgår reglerne om aktindsigt i retsplejeloven, som trådte i kraft den 1. juli 2004.

De nye regler indebærer en væsentlig generel udvidelse af adgangen til aktindsigt ved domstolene og i øvrigt en modernisering af reglerne om offentlighed i civile sager og straffesager med henblik på at sikre den størst mulige åbenhed og indsigt i domstolenes arbejde. Den væsentligste nyskabelse er, at enhver nu som udgangspunkt har adgang til aktindsigt i domme og kendelser både i civile sager og straffesager, uanset om den pågældende har en "retlig interesse" i at få aktindsigt.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

23.05.2005

Sider:

184

ISBN:

9788757411461