Aktieinvestering

Aktieinvestering

– teori og praktisk anvendelse

Af

Michael Christensen

Pris

600 kr

Om bogen

Aktieinvestering - Teori og praktisk anvendelse giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, der naturligt relaterer sig til investering i såvel danske som internationale aktieporteføljer.

Afvejning af afkast og risiko er centralt for al investeringsteori og dermed også for sammensætningen af en optimal aktieportefølje, og netop sammenhængen mellem afkast og risiko er det gennemgående tema i denne bog.

Bogen er opdelt i fire sektioner med selvstændige emneområder, og indledes i første sektion med en beskrivelse af den overordnede investeringsstrategi samt teorien om efficiente kapitalmarkeder. I anden sektion beskrives den moderne porteføljeteori. I tredje sektion introduceres en række modeller og teorier for selve aktieprisfastsættelsen. I fjerde sektion vendes blikket mod de afledte produkter (derivater) med aktier eller aktieindeks som underliggende aktiver.

I 6. udgave er Aktieinvestering gennemredigeret, og alle empiriske eksempler er blevet opdateret baseret på aktuelle data frem til januar 2023. Der­udover er bogen blevet opdateret med nyere litteratur og beskrivelse af nyere undersøgelser, der understøtter bogens emner.

Konkret er der tilføjet et nyt afsnit om behavioral finance i kapitel 1, der supplerer beskrivelsen af noise-traders i kapitel 8, ligesom kapitel 3 er udvidet med en beskrivelse af Fama-French’s tre- og fem-faktormodeller. Endelig har kapitel 6 fået tilføjet et afsnit, der beskriver bæredygtige investeringer, herun­der ESG-nøgletal og ESG-sammenligninger med markedsindeks.

Michael Christensen er cand. oecon. fra Aarhus Universitet og PhD fra University of Southampton. Han har mere end 30 års erfaring inden for investeringsteori og rådgivning.

Udgave:

6

Udgivelsesdato:

31.07.2023

Sider:

315

ISBN:

9788757451481