Aktie- og Anpartsselskabsret

Af

Paul Krüger Andersen

Pris

1.200 kr

Om bogen

Erhvervsstyrelsen bidrager til at udvikle de selskabsretlige regler, men udøver også en aktiv kontrol og tilsyn med overholdelsen af de selskabsretlige og regnskabsretlige regler. Dette er markant kommet til udtryk i den såkaldte »kontrolpakke«, som blev vedtaget af Folketinget i maj 2020. Ændringerne i selskabsloven trådte i kraft 1. januar 2021. I overskriftsform ændrer og udvider kontrolpakken Erhvervsstyrelsens rolle fra blot at være en registreringsmyndighed til også at være en kontrolmyndighed.

Siden 14. udgave af denne bog er der herudover vedtaget en række lovændringer såvel i selskabsloven som i den tilstødende lovgivning. Mest markant er ophævelsen af iværksætterselskabsformen i 2019. Mere end 45.000 iværksætterselskaber er nu omdannet til ordinære anpartsselskaber – eller opløst. Omfattende ændringer i selskabsloven er en følge af implementeringen i 2019 af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv. Implementeringsloven indeholder tillige en række ændringer, som har til formål at gøre institutionelle investorer og andre kapitalforvaltere aktive som kapitalejere. Der er ligeledes sket en udvikling i kapitalmarkedsreglerne. Bl.a. er MiFID II blevet implementeret i kapitalmarkedsloven og de dertil hørende bekendtgørelser.

Udgave:

15

Udgivelsesdato:

27.08.2021

Sider:

745

ISBN:

9788757449884

Se på jurabiblioteket

"Efter at forrige udgave af denne lærebog udkom i 2017, er der gennemført en række markante lovændringer i selskabsloven, bl.a. med ophævelsen af iværksætterselskabsreformen i 2019 og implementeringen i 1989 af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv."
- Omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen den 17. oktober 2019