Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

– Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene

Af

Jens Kristiansen

Pris

800 kr

Om bogen

Bogen undersøger, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene.

Denne undersøgelse vedrører for det første de påvirkninger, som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne - og for det andet de påvirkninger, som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne, som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.10.2013

Sider:

400

ISBN:

9788757419726

Se på jurabiblioteket

"Den (bogen, red.) giver således et godt overblik og sammenfatter et stort og spredt materiale. Samtidig er den så tilpas forklarende, at også ikke-specialister burde kunne følge med. Den rækker endvidere ud over den rene retsdogmatik og beskriver på relevante punkter (belyst med statistikker) de livsforhold, på hvilke retsreglerne finder anvendelse." ... "Sammenfattende kan således siges, at den er et »must« på den arbejdsretlige boghylde."
- Ole Hasselbach, Ugeskrift for Retsvæsen, U.2013B.463