360 graders procesanalyse

360 graders procesanalyse

– Svaret er udvikling - hvad var spørgsmålet?

Af

Sejr Meldgaard

Pris

320 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

360 graders analyser er en struktureret metode til såvel personlig som organisatorisk udvikling, hvor der gives et billede af relationerne til omverdenen og interessenterne. Metodens styrke er det organisatoriske perspektiv. Den individuelle udvikling bringes i sammenhæng med organisationens udviklingsproces. Skal organisatoriske udviklingsprocesser og forandringsaktiviteter lykkes, kræver det i høj grad et fælles billede af fremtidige mål. Enighed om og forståelse af fælles mål har som forudsætning en struktureret og forpligtigende dialog via et fælles sprog, så forskellige virkelighedsopfattelser forenes."360 graders procesanalyser" kan være en kvalificeret anledning til en sådan dialog. Et centralt budskab i bogen er processer. De individuelle analyser og interessentperspektivet skal via processer forankres og omsættes til handlinger, der kan indfri målene. Bogen indeholder en række afprøvede værktøjer til 360 graders analyser. I caseform vises, hvordan de kan benyttes, men især hvordan resultaterne tolkes og bringes i sammenhæng. Jævnfør bogens undertitel; det er vigtigt at vide, hvad man spørger om - inden spørgsmålene stilles. Sejr Meldgaard, mag. art. i Filmvidenskab og exam. art. i Nordisk Filologi. Stifter og indehaver af konsulentvirksomheden Meldgaard - MMMM. Tidligere ansat som direktionssekretær, personale-udviklingschef og kommunikationschef i større danske virksomheder. Arbejder med forandring og udvikling i form af individuel rådgivning og træning, samt tværorganisatorisk udvikling og samarbejde. Målet er at gøre ledere og medarbejdere bedre til selv at løse de ledelsesmæssige opgaver.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.01.2010

Sider:

311

ISBN:

9788757490787