Redaktionen for Tidsskrift for Miljø, Klima og Energi

Redaktionen for Tidsskrift for Miljø, Klima og Energi

Redaktion 

  • Ellen Margrethe Basse (artikler)
  • Peter Pagh (artikler)
  • Håkun Djurhuus & Jacob Brandt (miljø)
  • Søren Hessellund Klausen og Gert Fuursted (arbejdsmiljø)
  • Hans Madsen (energi)

Få et overblik over tidligere årgange af tidsskriftet her.