Tidligere årgange af Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Tidligere årgange af Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Se hele redaktionen her.

Nummer 1, 2024
Articles 

 • Nye norske regler om kjønnssammensetning i aksjeselskapers styre
  - af Kristine Alteren Schwenke

 • Nye regler om bæredygtighedsrapportering i EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  - af Linda Nielsen & Lone Wandahl Mouyal
 • Tilsynsrådet og andre reformbehov i dansk selskabsret
  - af Jesper Lau Hansen

 • Nye norske regler om kjønnssammensetning i aksjeselskapers styre
  - af Gitte Søgaard

 • Bonds as Case in Point
  - af Sara Göthlin
 • EU judgments relating to company law
  - af Karsten Engsig Sørensen

Reviews

 • Børs- og kapitalmarkedsret
  - af Paul Krüger Andersen

Legislation and Case Law 

 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

 

Nummer 4, 2023
Articles 

 • Ceci n’est pas une personne morale: Handelsbolagets tveksamma status som juridisk person
  - af Jakob Heidbrink

 • Corporate Opportunities i koncernforhold – en overset problemstilling i dansk selskabsret? - af Julie Bryske Møller Nielsen

 • Bestyrelseskontrakter – en retlig analyse og en praktisk anvisning
  - af Carsten Fode

 • Conceptions of Legal Priority in the Bond Market – with the Ranking of AT1

 • Bonds as Case in Point
  - af Sara Göthlin
 • Tilsynsrådet – time to say goodbye?
  - af Paul Krüger Andersen
 • Nasdaq Stockholms disciplinnämnd. Beslut från nämnden under 2022
  - af Jesper Zackrisson & Erik Lidman

Reviews

 • Vicarious liability for group torts
  - af Karsten Engsig Sørensen

Legislation and Case Law 

 • Ny litteratur
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 2-3, 2023 
Articles

 • Bestyrelsens pligter og ansvar i forbindelse med bestyrelsesredegørelsen - af Isabella Hart & Laura Henriksen

 • Aktivt ejerskab – om institutionelle investorers engagement og dilemmaer
  - af Tomas Krüger Andersen

 • Kapitalnedsættelse ved annullation af egne kapitalandele - af Christoffer Galbo

 • Ulovfestet ansvar for sakskostnader idømt aksjeselskap etter Sea Licedommen (HR-2022-1148-A)1 - af Jenni Maria Pettersen

 • The European proposal to open up multiple-vote share structures to listing
  companies: a simplification in trompe l’oeil - af ECLE, the European Company Law Expert Group

Review

 • Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser - af Troels Michael Lilja
 • Kapitalmarkedsloven med kommentarer - af Christian Lundgren

Legislation and Case Law 

 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

New Literature 

 • Ny litteratur

 

Nummer 1, 2023 
Articles

 • A Harmonising Step Too Far – A Comment on the Proposal for a Directive on Multiple Voting Rights in SME - af Jesper Lau Hansen

 • Utvecklingen på den svenska marknaden för företagsobligationer och eventuella regleringsbehov - af Erik Lidman

 • EU judgments relating to company law - af Karsten Engsig Sørensen

Review

 • Investeringsscreeningsloven med kommentarer - af Lone Wandahl Mouyal
 • Valg af selskabsform - af Paul Krüger Andersen

Legislation and Case Law 

 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

New Literature 

 • Ny litteratur

Nummer 4, 2022 
Articles

 • Något om poströstning och annat deltagande på distans vid bolagsstämma i aktiebolag - af Wilhelm Lüning

 • Foreign Direct Investment screening in Denmark – One Year with the Danish FDI Regime - af Pernille Nørkær & Jeanette Kjeldgaard Rasmussen

 • The EU Foreign Subsidies Regulation – A new vehicle for strategic complaints and litigation in the context of M&A transactions? - af Thomas Mygind & Henrik Ringgaard Diget

 • The abolishment of the minimum share capital requirement for private limited liability companies in Finland - af Janne Ruohonen, Veikko Vahtera, Annu Jaakkola & Laura Saukkola

 • Styrets arbeid med bærekraft etter norsk rett - af Tore Bråthen & Stine Winger Minde

 • Børsprospekter og god prospektskik - af Tomas Krüger Andersen
 • Lempelse af direktørens ansvar – ledelse eller arbejdstager? - af Kristian Graven Nielsen

Review

 • Festskrift til Rolf Skog - af Paul Krüger Andersen

Legislation and Case Law 

 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

 

Nummer 3, 2022 
Articles

 • Direct financial supervision in the EU and financial stability - af Rebecca Söderström

 • The New Role of the European Banking Authority in AML/CTF: Strong Agency Powers and Sectoral Legislation Without Direct Effect? - af Niels Skovmand Rasmussen

 • Key Lessons to be drawn from the Single Rule Book – Concluding remarks - af Troels Michael Lilja & Niels Skovmand Rasmussen

 • Ledelsens varslingsplikt grunnet selskapets økonomiske vansker - af Henning Wahlen

 • Finanstilsynets vejledning om intern viden i finansielle rapporter kan skade markedsintegriteten og offentlighedens tillid til markedet - af Christian Olsen

Legislation and Case Law 

 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

New Literature 

 • Ny litteratur - Norge 

Nummer 2, 2022
Articles

 • European Sustainable Due Diligence – a Comment - af Therese Strand
 • The principles guiding the ECB’s enforcement and sanctioning powers - af Andrea Minto
 • The ESAs’ Union Strategic Supervisory Priorities: A new effective tool to promote supervisory convergence in Europe? - af Nina Dietz Legind & Niels Skovmand Rasmussen
 • Initial Coin Offerings – Are tokens transferable securities? - af Louise Damkjær Christensen
 • The Prospective Future for Enforcing EU Company Law: What Are the Key Lessons to be Drawn from the Single Rulebook? - af Troels Michael Lilja & Niels Skovmand Rasmussen
 • Transparens och likabehandling på företagsobligationsmarknaden - af Jens Andreasson & Erik Lidman

Reviews

 • The business judgment rule in Danish law

Legislation and Case Law

 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 1, 2022
Articles

 • Gender balance broom wagon: The resurrection of the Commission
  Proposal on improving the gender balance among board members - af Paul Davies, Susan Emmenegger, Guido Ferrarini et al.
 • Prudent person-princippet – reguleringen af institutionelle investorers investeringer - af Tomas Krüger Andersen & Torben Christensen
 • Några anteckningar om fortsatt bolagsstämma - af Wilhelm Lüning
 • EU judgments relating to company law - af Karsten Engsig Sørensen

Reviews

 • Aktie- og anpartsselskabsret, 15. udgave
 • Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskabsret, 6. udgave
 • Dansk Selskabsret 3 – Interessentskaber, 4. udgave
 • Erhvervsvirksomhedsloven med kommentarer

Legislation and Case Law

 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 4, 2021

Articles

 • Nationality and residency requirements for corporate management – a comment to the EFTA Courts decision in E-9/20, ESA v Norway - af Karsten Engsig Sørensen
 • Gælder der et armslængdeprincip for koncerninterne transaktioner mellem kapitalselskaber i dansk selskabsret? - af Julie Bryske Møller Nielsen
 • Om forbuddet imod markedsmanipulation - af David Moalem
 • Talk is cheap – a historical note on talking about the “interest of the company” as something more than the interest of the shareholders - af Rolf Skog
 • Några frågor rörande revisors mandatperiod - af Anders Ahlgren

Legislation and Case Law

 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 3, 2021
Articles

 • EU and sustainable corporate governance - af Therese Strand
 • Creditor protection procedure and dissolution of companies – need for reform? - af Anssi Kärki, Janne Ruohonen & Veikko Vahtera
 • Ny dansk investeringsscreeningslov: En praktisk gennemgang - af Christina Czyz Ørum Nielsen & Sofie Koll Espensen
 • Why relativity matters in the restructuring? - af Matti Engelberg
 • Mosaikteori i markedsmisbrugsforordningen – Når vurderinger
  og analyser bliver intern viden - af Peter Ring, Dan Moalem, Henning Hedegaard Thomsen & Jeanette Kjeldgaard Rasmussen
 • Tre frågor om värdering av minoritetsaktier med anledning av det
  nya fusionsdirektivet: »aktierna eller bolaget«, minoritetsrabatter
  och illikviditetsrabatter
  - af Erik Lidman & Kevin Ewerlöf

Legislation and Case Law

 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 2, 2021
Articles

 • A Swedish comment on the suggestion to allow dual class Premium listings on the LSE- af Erik Lidman & Rolf Skog
 • The European Parliament’s Draft Directive on Corporate Due Diligence
  and Corporate Accountability - af European Company Law Experts Group
 • Hvem bærer ansvaret for konkurrenceretlige og statsstøtteretlige krav
  efter en virksomhedsoverdragelse? - af Bianca Britt Nielsen
 • Icke affärsmässiga ansvarsförbindelser och olaglig värdeöverföring (Del II av II) – om den rättsliga regleringen och hanteringen av »krediter« som vanligtvis endast skall betalas ut om gäldenären inte kan betala tillbaka - af Claes Martinson
 • Icke affärsmässiga ansvarsförbindelsers negativa påverkan (Del I av II) – om »krediter« som vanligtvis endast skall betalas ut om gäldenären inte kan betala tillbaka - af Claes Martinson
Legislation and Case Law
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 1, 2021

 • Articles
 • Modernising creditor protection in limited liability companies – equity and finance - af Anssi Kärki, Veikko Vahtera & Janne Ruohonen
 • Free movement of companies under the new Trade and Cooperation Agreement between the EU and the UK - af Karsten Engsig Sørensen
 • EU’s grønne taksonomi og offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger - af Hanne Søndergaard Birkmose
 • Præferencekapitalandele – visse selskabs- og finansieringsretlige spørgsmål - af Christoffer Galbo
 • Icke affärsmässiga ansvarsförbindelsers negativa påverkan (Del I av II) – om »krediter« som vanligtvis endast skall betalas ut om gäldenären inte kan betala tillbaka - af Claes Martinson
 • Nye Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark, 2020 - af Paul Krüger Andersen
 • Ekspertudvalg anbefaler kun få skærpelser af ledelsens ansvar i den finansielle sektor - af Carsten Fode
 • Afgørelser fra Revisornævnet vedrørende selskabsretlige forhold - af Jesper Seehausen
 • EU judgments relating to company law - af Karsten Engsig Sørensen
 • Nasdaq Stockholms disciplinnämnd Beslut från nämnden under 2020 - af Erik Lidman
 • Legislation and Case Law
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 4, 2020

 • Articles
 • Implementation of the SRD II Provisions on Related Party Transactions – af Davies
 • Bolagsstämma med elektrnoiskt distansdeltagande m.m. - kommentarer med anledning av ett tillägg av Sven Unger - af Erik Sjöman
 • Stråmandsledelse - af Karsten Engsig Sørensen
 • Revisors rapportering til den øverste ledelse efter den delvise afskaffelse af revisionsprotokollen - ét skridt frem, men to tilbage - af Jesper Seehausen
 • Enforcement of national rules in relation to the disqualification of directors in the EU - af Jesper Hede Schousen Kjeldgaard
 • Book review: Erik Lidman: 'Kontrollägance och uppköpsreglering - Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen - Corporate Governance Forum, Stockholm 2020
 • Ny lovgivning - Danmark, Perioden 19. maj 2020 - 17. september 2020 - af Christian Th. Kjølbye og Lars Bunch 
 • Ny lovgivning - Sverige, Periode 1. september - 30. november 2020 - af Erik Lidman
 • Ny lovgivning - Norge, F.o.m. 26. august t.o.m. 15. november - af Tore Bråthen og Kari Birkeland
 • Ny lovgivning - Finland - af Janne Rouhonen og Veikko Vahtera
 • Ny praksis - Danmark, for perioden 19. maj 2020 - 17. september 2020 - af Christian Th. Kjølbye og Lars Bunch
 • Ny praksis - Norge - af Tore Bråthen
 • Ny litteratur - Norge - af Tore Bråthen

Nummer 2/3, 2020

 • Articles
 • Bestyrelsens kompetence, tvangsindløsningshjemmel og overtagelsestilbud – af Dan Moalem, Henning Hedegaard Thomsen & Jeanette Kjeldgaard Rasmussen 
 • Reguleringen av avtaler mellom selskapet og tilknyttede parter i norsk aksjeselskapsrett – af Tore Bråthen 
 • Aktieägare och valberedningar – af Therese Strand & Laura Arranz-Aperte 
 • Piercing the corporate veil – a multijurisdictional study – af Anssi Kärki 
 • Selskapslovgivning i unntakstid – af Tore Fjørtoft & Eivind Gabriel Hatlebrekke 
 • Styreansvar i driftsselskap – af Sigurd Holter Torp & Trine Skjelstad Jensen 
 • Forhåndsavklaring og forbehold ved forkjøpsrett til aksjer – af Helene Thunes Truyen 
 • Skærpede forventninger til de institutionelle investorers rolle i corporate governance – Perspektiver og udfordringer – af Hanne Søndergaard Birkmose 
 • Lovlig kurspleje – findes det? – af Hans Glent Abildgaard 
 • Begrænset rationalitet i erhvervsretten – når mennesker (alligevel) ikke agerer rationelt – af Marina B. Madsen 
 • Erhvervelse af egne kapitalandele – hvad hvis betingelserne ikke er overholdt? Selskabsretlige og erklæringsmæssige konsekvenser – af Jesper Seehausen 
 • Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ansvar – af Nina Fauerholdt 
 • COVID-19 og generalforsamlingen – af Klaus Søgaard, Louise Celia Korpela & Lykke Smits 
 • SFTR: Nye EU-krav til transaktionsindberetning – Fokus på udnyttelse af eksisterende infrastruktur – af Line Samuel Vesth 
 • Reviews
 • OECD: Duties and Responsibilities of Boards in Company Groups, 2020 – af Karsten Engsig Sørensen 
 • Carsten Fode: Ledelsesansvar og ansvarsbegrænsninger. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2020) – af Hanne Søndergaard Birkmose 
 • Legislation and Case Law
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 1, 2020

 • Articles
 • Nye regler fra Nasdaq Copenhagen om frivillig sletning – Et svar – af Jesper Lau Hansen 
 • Transaktioner med nærtstående i børsnoterede selskaber – En harmonisering uden konsekvenser? – af Julie Bryske Møller Nielsen 
 • Internadvokatens straffansvar for korrupsjon – af Birgitte Meistad Hermansen 
 • At The Crossroads Of Company And Insolvency Law – af Seppo Villa and Matti Engelberg 
 • Om overtagelsestilbud og sikkerhed for modydelsen – af Dan Moalem, Henning Hedegaard Thomsen & Jeanette Kjeldgaard Rasmussen 
 • Reviews
 • Andri Fannar Bergþórsson (2017): What Is Market Manipulation? An Analysis of the Concept in a European and Nordic Context (ak.avh.). Brill – af Patrik Marcelius 
 • Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel (2019): Dansk Selskabsret 2 – Kapitalselskaber, 5. udgave, Karnov – af Paul Krüger Andersen 
 • Troels Michael Lilja (red.) (2019): Egne aktier, Karnov – af Paul Krüger Andersen 
 • Legislation and Case Law
 • Nasdaq Stockholms disciplinnämnd – af Erik Lidman 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 4, 2019

 • Nordic Cooperation on the Implementation of EU Company Law - Report from the anniversary conference of Nordisk Tidsskrift for Selskabsret – af Erik Lidman 
 • Nordic legislative collaboration in the area of company law – then and now – af Rolf Skog 
 • Udfordringerne fra EU-retten til den nordiske ledelsesmodel – af Jesper Lau Hansen 
 • Åpenhet om eierskap i norske foretak – arbeidet med elektronisk aksjeeierbok – af Marit Wenda Kjørsvik 
 • Afnotering og minoritetsbeskyttelse – Dan Moalem, Henning Hedegaard Thomsen & Marcus Alexander Svendsen 
 • The EEA and Nordic Company Law – af Andri Fannar Bergþórsson 
 • Brevstemmers bindende virkning i lyset af den selskabsretlige lighedsgrundsætning – af Tobias Bonde Frost & Joachim Buznicki Nørlem 
 • Ejerskabsdynamik i SMV’er – Et svensk/dansk projekt om problemer og løsninger ved ændringer i ejerkredsen – af Marina B. Madsen, Mette Neville, Hanna Almlöf & Kajsa Haag 
 • Den grimme ælling, der aldrig blev en svane – Hvordan kom det hertil for iværksætterselskaberne (IVS)? – af Troels Michael Lilja 
 • Afskaffelse af iværksætterselskaber – med fokus på overgangsperioden – af Jesper Seehausen 
 • Nye udgaver af danske standardværker– af Marina B. Madsen 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 3, 2019

 • Værdipapirhandleres ansvar for medvirken til markedsmisbrug – af Jesper Lau Hansen
 • Regulation of related party transactions in Finland after SHRD II – af Vesa Rasinaho 
 • Corporate governance and stewardship in a stakeholder world – af Peter Montagnon
 • Koncernstyring i banker: Plads til forbedring? – af Rasmus Sørensen & Mikkel Vindfeldt 
 • Når fremmer et konkursbo et selvstendig krav med selvstendig foreldelsesfrist? – HR 2019-1073-A (Marine Subsea) – af Kåre I. Moljord 
 • Tyveri ved højlys dag – Majoritetsmisbrug i fåmandsselskaber – af Troels Michael Lilja, Cecilie Elgaard Christensen & Malene Høj Hansen
 • Europeiska unionen – af Erik Sjöman 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 2, 2019

 • Twenty successful years in the rearview mirror. Now we look forward – af The Editorial Board
 • »Væsentlige transaktioner mellem nærtstående« – et selskabsretligt armslængdeprincip i ny forklædning – af Gitte Søgaard 
 • Styreansvar – ansvarets særlige karakter og ansvarsgrensen overfor enkeltforfølgende selskapskreditorer – af Karl Rosén
 • Effekten af Cornerstone-investorer ved børsnoteringer – et empirisk studie – af Catharina Thorseth Blach, Jens Dueholm og Caspar Rose 
 • Exit, voice & loyalty i kapitalselskaber med samarbejdende kapitalejere – af Louise Damkjær Ibsen 
 • Plassering av behandlingsansvar for personopplysninger innenfor et konsern – af Ove André Vanebo
 • EU’s lovgivningsprocedurer efter Lissabon-traktaten: Udviklingen mod et mere eller mindre komplekst system? – af Niels S. Rasmussen 
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret – af Karsten Engsig Sørensen
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 1, 2019

 • RPT – regleringsmässiga utmaningar för Sverige och andra länder – af Rolf Skog
 • Aktionærrettighedsdirektivet og den danske implementering – af Mikael Philip Schmidt, Louise Celia Korpela og Philip H. Jørsboe 
 • Den norske aksjelovreformen fortsetter: enda flere endringer i norsk aksjeselskapslovgivning – af Tore Bråthen
 • Kan staten bli erstatningsansvarlig etter medvirkeransvaret i aksjeloven og allmennaksjeloven § 17-1 (2) for feil begått av styret i selskaper med statlig eierskap? – af Helene Stahl 
 • Høyesteretts dom i HR-2018-1983-A («Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS») og kapitalreguleringen i norsk aksjeselskapsrett – af Tore Bråthen 
 • Comments on International Handbook on Shareholders’ Agreements. Regulation, Practice and Comparative Analysis – af Niklas Arvidsson
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 4, 2018

 • Hedgefondes aktivist kampagner – af Nikolaj Bang, Kristoffer W. Nøhr & Caspar Rose
 • Forslag til ny norsk revisorlov – af Kari Birkeland 
 • Aktieåterköp och kapitalallokering – af Oskar Persson & Jacob Öryd
 • Fra direktiv til forordning: Endringer i norsk innsiderett ved overgang fra MAD til MAR? – af Morten Kinander 
 • Om långivers skyggeledelsesansvar – af Niels Anker Toft 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis

Nummer 3, 2018

 • Er hedgefondsaktivisme positivt for aktionærerne? - et europæisk baseret studie – af Nikolaj D. Bang, Kristoffer W. Nøhr og Caspar Rose 
 • Reform av norsk markedsmisbruksrett - En tapt mulighet? – af Morten Kinander 
 • Revisionsudvalg - de seneste ændringer – af Jesper Seehausen 
 • EU-kommissionens Bolagsrättspaket 2018 - en kort orientering – af Rolf Skog 
 • Anmälan: Bolagsstämma i svenska aktiebolag – af Urban Båvestam 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 2, 2018

 • The Regulation on Pricing of Multiple Voting Shares in Takeovers – af Rolf Skog og Erik Lidman 
 • Vinningsformålet i norsk aksjeselskapsrett – af Lisa Charlotte Jakobsen 
 • Usikkerhed om kapitalejerlån - hvilken personkreds er omfattet? – af Louise Staal og Mathilde Fuglsang Hesel 
 • Kapitalejernes værn - Når kapitalejerne kræver beskyttelse under rekonstruktion – af Joachim Bonde Mortensen og Mikkel Bay Nielsen 
 • Anmeldelse: arket Abuse Regulation - Commentary and Annotated Guide – af Morten Kinander 
 • Europeiska unionen – af Erik Sjöman 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 1, 2018

 • Flyttning av aksjeselskaper til og fra Norge - EU- domstolens Polbud-avgjørelse – af Roland Mörsdorf 
 • De selskabsretlige generalkausuler – af Stephan Fischer Hvam og Anders Ørgaard 
 • Ændringer i selskabsloven – af Andreas Egeblad Arendt og Bjørn Krog Andersen 
 • Kapitalejernes værn - Når kapitalejerne kræver beskyttelse under rekonstruktion – af Joachim Bonde Mortensen og Mikkel Bay Nielsen 
 • Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning – af Tore Bråthen 
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret – af Karsten Engsig Sørensen 
 • Ny lovgivning EU
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 4, 2017

 • Iværksætterselskabet i et retsøkonomisk perspektiv – Trold kan tæmmes? – af Troels Michael Lilja og Thomas Langkilde Kjær 
 • Gennemsigtighed og godkendelse af transaktioner med nærtstående parter – Danmarks optioner ved implementering af art. 9c i det nye aktionærrettighedsdirektiv (2017/828) – af Sanne June Ventrup og Lily Ni 
 • Anbefalinger for aktivt Ejerskab: corporate governance eller stewardship? – af Marina B. Madsen 
 • Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation – af Joachim Bonde Mortensen og Mikkel Bay Nielsen 
 • Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning – af Tore Bråthen 
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret – af Johanna Lundberg 
 • Ny lovgivning EU
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 2/3, 2017

 • Brevstemmers bindende virkning – af Tobias Bonde Frost 
 • Best Execution forpligtelsen under MiFID II – Indhold og dokumentation – af Peter Krüger Andersen 
 • Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab for danske institutionelle investorer – af Marina B. Madsen 
 • Analyse af, hvilke faktorer der påvirker præmien ved majoritetstilbud på børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic – af Caspar Rose og Philip Guldbech Aschenbrenner 
 • Lovvalgsregler for overdragelse av aksjer – af Roland Mörsdorf og Trine Halvorsen 
 • Daglig leders erstatningsansvar – af Mads Eriksen 
 • Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og aksjeselskap – af Tore Bråthen og Stine Winger Minde 
 • Reviderade svenska takeoverregler – nya regler om indirekta kontrollägarskiften m.m. – af Rolf Skog og advokat Erik Sjöman 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny litteratur

Nummer 1, 2017

 • Væsentlige ændringer til aktionærrettighedsdirektivet – af Jep Becher Jensen og Henning Hedegaard Thomsen 
 • EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret – af Karsten Engsig Sørensen 
 • Granskning – Et overset redskab? – af Martin de Place Petersen og Søren Stenger 
 • Skal konkurskarantæneregisteret være offentligt tilgængeligt? – af Louise Uhre Andersen 
 • Investerarskyddet vid gräsrotsfinansiering – om intressekonflikter, asymmetrisk information och effektiva marknader – af Elif Härkönen 
 • Finanstilsynets afgørelser 2016 – børsområdet – af Nis Jul Clausen 
 • Den norske aksjelovreformen – 1. etappe 2017 – af Tore Bråthen 
 • Ny lovgivning
 • Ny praksis
 • Ny lovgivning EU
 • Ny litteratur