Tidligere årgange af Kendelser om fast ejendom

Tidligere årgange af Kendelser om fast ejendom

Se hele redaktionen her.

Nummer 3, årgang 48, 2022

  • Med domme og afgørelser

Nummer 2, årgang 48, 2022

  • Med domme og afgørelser

Nummer 1, årgang 48, 2022

  • Med domme og afgørelser

Nummer 8, årgang 47, 2021

  • Med domme og afgørelser

Nummer 7, årgang 47, 2021

  • Med domme og afgørelser

Nummer 6, årgang 47, 2021

  • Med domme og afgørelser

Nummer 5, årgang 47, 2021

  • Med domme og afgørelser

Nummer 4, årgang 47, 2021

  • Med domme og afgørelser

Nummer 3, årgang 47, 2021

  • Med domme og afgørelser

Nummer 2, årgang 47, 2021

  • Med domme og afgørelser

Nummer 1, årgang 47, 2021

  • Med domme og afgørelser

Nummer 7, årgang 46, 2020

  • Med domme og afgørelser

Nummer 6, årgang 46, 2020

  • Med domme og afgørelser

Nummer 5, årgang 46, 2020

  • Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser

Nummer 4, årgang 46, 2020
  • Miljøretlige domme

Nummer 3, årgang 46, 2020

  • EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Nummer 2, årgang 46, 2020

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 46, 2020

  • Voldsafgifter efter almindelige domme

Nummer 8, årgang 45, 2019

  • Taksationskommissionens kendelser

Nummer 7, årgang 45, 2019

  • Danske domme

Nummer 6, årgang 45, 2019

  • Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser

Nummer 5, årgang 45, 2019

  • Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser

Nummer 4, årgang 45, 2019

  • Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 45, 2019

  • EU-domstolen og den europæiske menneskerettighedsdomstol

Nummer 2, årgang 45, 2019

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 45, 2019

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 6, årgang 44, 2018

  • Taksationskommissionens kendelser

Nummer 5, årgang 44, 2018

  • Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser

Nummer 4, årgang 44, 2018

  • Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 44, 2018

  • Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 44, 2018

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 44, 2018

  • Voldgiftskendelser

Nummer 5 og 6, årgang 43, 2017

  • Taksationskendelser

Nummer 4, årgang 43, 2017

  • Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 43, 2017

  • Natur- og fødevareklagenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 43, 2017

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 43, 2017

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 5, årgang 42, 2016/2017

  • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 4, årgang 42, 2016/2017

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 3, årgang 42, 2016/2017

  • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 42, 2016/2017

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 42, 2016/2017

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 4, årgang 41, 2015/2016

  • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 41, 2015/2016

  • Natur-og Miljøankenævnets afgørelser

Nummer 2, årgang 41, 2015/2016

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 1, årgang 41, 2015/2016

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser 

Nummer 6, årgang 40, 2014/2015

  • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser 

Nummer 5, årgang 40, 2014/2015

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser

Nummer 4, årgang 40, 2014/2015

  • Natur- og miljøklagenævnets afgørelser

Nummer 3, årgang 40, 2014/2015

  • Taksationskendelser
  • Afgørelser om fredning

Nummer 2, årgang 40, 2014/2015

  • Voldgiftskendelser efter almindelige betingelser
  • Kendelser fra Klagenævnet for Udbud