Tidligere årgange af EU-ret og Menneskeret

Tidligere årgange af EU-ret og Menneskeret

Vejledende udgivelsesdatoer for 2023:

EU-ret og Menneskeret nr. 2/2023 forventes udgivet primo juli.

EU-ret og Menneskeret nr. 3/2023 forventes udgivet primo oktober 2023.

EU-ret og Menneskeret nr. 4/2023 forventes udgivet primo december 2023

Se hele redaktionen her.

Nummer 1, årgang 31, 2024

 • Kort nyt - af Sofie Gunderlund Christensen og Henrik Ankerstjerne
 • Inddragelse af udlændingeretten, menneskeretten og EU-retten i proportionalitetsafvejninger i sager om fratagelse af dansk statsborgerskab - af Eva Ersbøll
 • Betydningen af indrejseforbud i udvisningssager – en analyse af EMD’s retspraksis - af Louise Halleskov
 • Forbeholdet der forsvandt: Unionsborgerskabets betydning for tildeling og fratagelse af statsborgerskab – Om politiske sejre og juridiske nederlag - af Andreas Riis Madsen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

 

Nummer 4, årgang 30, 2023

 • Kort nyt – Den danske 'midlertidige' grænsekontrol - af Karsten Engsig Sørensen
 • Farvel til den brede skønsmargin i udvisningssager? – en kritisk analyse efter Noorzae og Sharifi (2023) - af Jens Elo Rytter
 • Den fælles patentdomstol – et regimeskifte i Europa! - af Tine Sommer, Victor Fasmer Henum, Nicolaj Bording, Nicolai Lindgreen og Jens Schovsbo
 • Ny ramme om ombudsmandens prøvelse af EU-retten - af Michael Gøtze
 • EU-konkurrenceret i 2023 – praksis, domme og lovgivning (januar til oktober) - af Martin André Dittmer, Kristian Helge Straton-Andersen og Jakob Fuglsang Kjær
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

Nummer 3, årgang 30, 2023

 • Kort nyt – Klimasager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - af Marya Akhtar
 • Kommissionens nye retningslinjer for samarbejder mellem konkurrenter - af Kristian Helge Straton-Andersen
 • Udbudsretlig praksis august 2022-august 2023 - af Michael Steinicke
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

Nummer 2, årgang 30, 2023

 • Forord - af Louise Halleskov og Karsten Engsig Sørensen
 • Kort nyt – Kommende udvisningssager mod Danmark - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Nina Holst-Christensen
 • Sommerhusprotokollen: rækkevidde og konsekvenser - af Karsten Engsig Sørensen
 • Udvisning af EU-borgere for spirituskørsel - af Kasper Sørensen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

Nummer 1, årgang 30, 2023

 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

Nummer 4, årgang 29, 2022

 • Said Mansour-sagen – er udsendelse til risiko for dødsstraf i strid med
  artikel 2 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? - af Mette Elisabeth Grumløse Hjelmsø og Peter Vedel Kessing
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

Nummer 3, årgang 29, 2022

 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

Nummer 2, årgang 29, 2022

 • Tilbagevenden til Syrien
  Flygtningenævnets forsigtighedsprincip i Syrien-sager i lyset af M.D. and others v. Russia
  - af Stinne Østergaard Poulsen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

Nummer 1, årgang 29, 2022

 • Kort nyt – Rusland og Europarådet - af Jonas Christoffersen
 • Udlevering efter den europæiske arrestordre – en status - af Thomas Elholm
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

Nummer 4, årgang 28, 2021

 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen
 • Registre

Nummer 3, årgang 28, 2021

 • EU-Tyrkiet-associeringen og danske familiesammenføringsregler - af Rass Holdgaard og Tuğba Öztunç Bache
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Sarah Skafte-Vaabengaard og Louise Black Mogensen

Nummer 2, årgang 28, 2021

 • Tvangsadoption  tendenser i europæisk og dansk praksis - af Anette Faye Jacobsen og Peter Hjaltason
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Jan van Deurs og Louise Black Mogensen

Nummer 1, årgang 28, 2021

 • Subsidiaritet og skønsmargin i udvisningssager – Khan mod Danmark - af Johan Næser og Mikkel Lindberg Laursen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Jan van Deurs og Louise Black Mogensen

Nummer 4, årgang 27, 2020

 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Louise Black Mogensen 
 • Registre

Nummer 3, årgang 27, 2020

 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Louise Black Mogensen 

Nummer 2, årgang 27, 2020

 • Bopæl, CPR-nummer og EU-opholdsbevis: når husdrømme går i stå for unionsborgere i Danmark – af Katarina Hyltén-Cavallius 
 • EU-Domstolens seneste knæfald for den nationale lovgiver på skatteområdet – af Mikkel August von Buchwald 
 • EU-praksis maj 2019-april 2020 – af Martin André Dittmer og Thomas Skou
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Louise Black Mogensen

Nummer 1, årgang 27, 2020

 • Tyrkiske statsborgeres ret til familiesammenføring efter A-sagen – af Peter Starup 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Louise Black Mogensen

Nummer 4, årgang 26, 2019

 • Kort nyt: Danmark dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – En kommentar til Savran mod Danmark – af Peter Vedel Kessing 
 • Islamisk ret og minoritetsbeskyttelse: Molla Sali v. Grækenland – af Mikele Schultz-Knudsen og Rubya Mehdi
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen
 • Registre 

Nummer 3, årgang 26, 2019

 • Solidaritet og dets grænser for økonomisk integration i EU’s indre marked – af Graham Butler 
 • EU-Domstolens anakronistiske arbejdstagerbegreb: Er registrering af arbejdstid virkelig en menneskeret? – af Sune Klinge
 • Rammeaftaler: Hvad er ordregivers retsstilling, når den højeste anslåede værdi af samtlige kontrakter er nået? – af Dorthe Kristensen Balshøj 
 • Horisontal direkte virkning af EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder – praksis og perspektiver – af Henrik Skovgaard-Petersen 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 2, årgang 26, 2019

 • EU-praksis maj 2018-april 2019 – af Martin André Dittmer og Røskva Larsen 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 1, årgang 26, 2019

 • Kort Nyt: Tillægsprotokol nr. 16 brugt for første gang i Strasbourg – af Mikael Rask Madsen
 • De EU-retlige grænser på navneområdet - Freitag-sagen – af Johan Næser 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 4, årgang 25, 2018

 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 3, årgang 25, 2018

 • Fremtidig udvisningspraksis efter – lovgivning gennem »retningslinjer« – af Peter Starup
 • EU-Domstolens seneste domme af – Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme – af Jan van Deurs og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 2, årgang 25, 2018

 • DNA-registrering – ny forskning – af Christoffer Badse
 • København-erklæringen – af Jonas Christoffersen
 • EU-praksis 2017-april 2018 – af Martin André Dittmer & Marie Berg Simonsen
 • Udlevering af eftersøgte til Rumænien: Den Europæiske Arrestordre og EMRK art. 3/EUC art. 4 – af Jørn Vestergaard 
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsdomme – af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 1, årgang 25, 2018

 • Lønmodtagerbegrebet i EU-retlig kontekst - af Ole Hasselbalch
 • Unionsborgeres adgang til familiesammenføring med en tredjelandspartner af samme køn på baggrund af den frie bevægelighed af Bassah Khalaf
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 4, årgang 24, 2017

 • Both sides now: En kommentar til Ajos-sagen - af Rass Holdgaard, Daniella Elkan og Gustav Krohn Schaldemose
 • Fra ”børnecheck” til ”børnefradrag” – kan EU medlemsstaterne finde ly for koordineringsforordningen i den nationale skatteret?af Mikkel August von Buchwald
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 3, årgang 24, 2017

 • Det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité - af Maria Aviaja Sander Holm og Rasmus Kieffer-Kristensen
 • Opholdsret til forældre til unionsborgere – Chavez-Vilchez-sagen- af Johan Næser
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 2, årgang 24, 2017

 • Den danske håndtering af familiesammenføring efter Malmø-modellen - afJulie Bryske Møller Nielsen
 • EU-praksis 2016 - Maj 2017 - af  Martin André Dittmer og Sara Langebæk Gaarmann
 • Tålt ophold – menneskeretlig status efter endnu en højesteretsdom og nye stramninger - af Peter Vedel Kessing og Jens Elo Rytter
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 1, årgang 24, 2017

 • Ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

  kræver ændring af humanitær opholdstilladelse -af  Peter Vedel Kessing
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 5 & 6, årgang 23, 2016

 • Konkurrenceerstatningsloven af Erik Kjær-Hansen
 • Udviklingen i FN’s menneskerettighedskomitéers behandling af klagesager mod Danmark - af Yassmina Amadid
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme– af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen 

Nummer 3 & 4, årgang 23, 2016

 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsdomme - af Mette Undall-Behrend og Ane Maria Røddik Christensen  

Nummer 2, årgang 23, 2016

 • Fængslet og den digitale kløft − Frihedsberøvelse, internetadgang og menneskerettigheder – af Rikke Frank Jørgensen & Peter Scharff Smith
 • Biao mod Danmark: Diskrimination mellem danske statsborgere – af Eva Ersbøll
 • EU-praksis 2015 i konkurrenceretssager – af Martin André Dittmer
 • EU-Domstolens seneste domme – af Nina Holst-Christensen
 • Aktuel udbudsret II Menneskerettighedsdomme – af Mette Undall-Behrend & Ane Maria Røddik Christensen
 • EU-Domstolens seneste domme 
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 1, årgang 23, 2016

 • Anvendelse af politirapporter m.v. som surrogat for vidneforklaringer - af Thomas Rørdam
 • FN’s menneskerettighedskomiteers kritik af Flygtningenævnets afgørelser - af Jesper Lindholm
 • FN’s menneskeretskomitéer – nødvendige reformer på vej - af Jonas Christoffersen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen 
 • Menneskerettighedsafgørelser - af Mette Undall-Behrend & Ane Maria Røddik ChristensenNummer 6, årgang 22, 2015 

 • Arbejdskraftens frie bevægelighed for tyrkiske arbejdstagere og deres familiemedlemmer - Peter Starup 
 • EU-Domstolens seneste domme - Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser
 • Registre

Nummer 5, årgang 22, 2015   

 • Menneskerettighedskonventionens betydning for dawn raids - Peter Stig Jakobsen & Pernille Skovgaard Møller
 • Menneskerettighedsdomstolens praksis i 2014 - Sofia Cerqueira Rasmussen & Jens Elo Rytter
 • Den Internationale Straffedomstol - 2014/2015 - Andreas Laursen
 • EU-Domstolens seneste domme - Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 4, årgang 22, 2015 

 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og informationssøgning - af Charlotte Traberg-Andersen
 • Udenlandsk fond i indenlandsk skatteretlig optik - særligt om det EU-retlige aspekt - af Erik Werlauff
 • Brugen af flerdimensionelle instrumenter som retsgrundlag for EU's eksterne kompetence - Om betydningen af EU-Domstolens dom i sagen om Den Filippinske Rammeaftale - af Morten Broberg
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 3, årgang 22, 2015

 • Reform af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Interlaken, Izmir, Brighton og Bruxelles af Maria Aviaja Sander Holm
 • Mens vi venter på Genc af Peter Starup
 • Udviklingslinjer i europæisk retskildelære af Ruth Nielsen
 • EU-Domstolens seneste domme af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 2, årgang 22, 2015

 • Inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet - af Thomas Kloppenburg
 • Risiko for magtforskydning til domstolene som følge af inkorporering af konventioner inden for menneskeretsområdet - af Morten E.G. Jørgensen
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser

Nummer 1, årgang 22, 2015

 • Er der en ret til at være forældre for personer med handicap? - af Pia Justesen
 • EU-praksis 2014 - af Martin André Dittmer, Søren Elmstrøm Sørensen & Sam MacMahon
 • EU-Domstolens seneste domme - af Nina Holst-Christensen
 • Menneskerettighedsafgørelser