Redaktion Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Redaktion Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Redaktion 

  • Professor, dr.jur., dr. h.c. Paul Krüger Andersen (ansvarshavende), University of Aarhus
  • Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, University of Copenhagen, Denmark
  • Adj. professor, ekon.lic. Rolf Skog, Justitiedepartementet, Sweden
  • Professor, dr.juris Tore Bråthen, Handelshøyskolen, Norway
  • Associate professor Andri Fannar Bergþórsson, dr. juris, Reykjavik University Menntavegur, Iceland
  • Professor Matti Sillanpää, dr. juris, Turku School of Economics, Finland LLM
  • Erik Lidman, Handelshögskolan i Göteborg, Sweden
  • Professor Hanne Søndergaard Birkmose, Aarhus Universitet, Denmark

 

Få et overblik over tidligere årgange af tidsskriftet her.