Redaktion Kendelser om fast ejendom

Redaktion Kendelser om fast ejendom

Redaktion

 

Ellen Margrethe Basse
  • Professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. Ellen Margrethe Basse redigerer og kommenterer Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser samt Planklagenævnets afgørelser.

Erik Hørlyck

  • Advokat, dr.jur., h.c. Erik Hørlyck, DAHL advokatfirma, redigerer og kommenterer voldgiftskendelser vedrørende almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed.

Ole Terkelsen

  • Lektor, ph.d., Aarhus Universitet, redigerer og kommenterer taksationskendelser.

Tia Andersen

  • Cand.jur., Minksekretariatet, bidrager med udvælgelsen og kommenteringen af taksationskendelser i samarbejde med lektor Ole Terkelsen.

Asbjørn Hagen Varde

  • Cand.jur., Taksationssekretariatet, Asbjørn Hagen Varde bidrager med udvælgelsen og kommenteringen af taksationskendelser i samarbejde med lektor Ole Terkelsen.

Britta Moll Brown

  • Partner, advokat (H), Kammeradvokaten, redigerer og kommenterer danske domme inden for miljøret.

Ole Windahl Pedersen

  • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, redigerer og kommenterer domme afsagt af EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Kim Trenskow

  • Advokat (H), LLM, Kromann Reumert, redigerer og kommenterer alle afgørelser, der træffes af Planklagenævnet.