Redaktion EU-ret og Menneskeret

Redaktion EU-ret og Menneskeret

Redaktion

 • Professor Karsten Engsig Sørensen (ansvarshavende)
 • Professor Louise Halleskov (ansvarshavende)
 • Kommitteret Nina Holst-Christensen
 • Kontorchef i Justitsministeriet Louise Black Mogensen
 • Specialkonsulent i Justitsministeriet Sarah Skafte-Vaabengaard

Redaktionskomité

 • Dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Anne Louise Bormann
 • Professor Ulla Neergaard
 • Professor Michael Steinicke
 • Professor Graham Butler 
 • Professor Jens Elo Rytter  
 • Afdelingsleder ved Institut for Menneskerettigheder Marya Akhtar
 • Advokat Martin Ditmer 
 • Landsdommer Katja Høgh
 • Vicestatsadvokat Thomas Kloppenburg

Manuskriptforslag sendes til de ansvarshavende redaktører professor Karsten Engsig Sørensen kes@law.au.dk og professor Louise Halleskov lhs@law.au.dk samt redaktionschef Louise Marie Jespersen lmj@djoefforlag.dk.