Vand

– Lovgivning

Af

Ellen Margrethe Basse

Pris

850 kr

Om bogen

I bogen behandles de danske love, der har betydning for benyttelsen og beskyttelsen af vandet og beskyttelsen imod oversvømmelser – herunder med inddragelse af de EU’s direktiver, som har betydning for forståelsen og anvendelsen af lovgivningen. Bogen er opdateret til og med august 2022.


Bogen tager bl.a. udgangspunkt i følgende problemområder:
• Strategisk miljøvurdering (SMV) af vandløbsregulativer, spildevands- og vandindvindingsplaner m.fl.
• Miljøkonsekvensvurdering (VVM) hhv. habitatvurdering af konkrete projekter
• Vandområdeplanerne og de tekniske hhv. styrende bekendtgørelser
• Indsatsprogrammer og miljømål for vand på land hhv. på havet
• Forbud mod forringelse af vandets kvalitet og forpligtelsen til opfyldelse af miljømål
• Vedligeholdelse, restaurering og regulering af vandløb/søer
• Spildevandsplaner, spildevandstilladelser og spildevandshåndtering
• Beskyttelsen af grundvandet imod forurening
• Drikkevandsbeskyttelse og vandforsyning
• Klimatilpasning, herunder gennem kortlægning, risiko- og lokalplaner, håndtering af tag- og regnvand m.v.
• Klapning eller ressourceudnyttelse ved bypass og/eller genanvendelse af sediment fra havne og sejlrender
• Havstrategi II, forslag til havplan og havmiljøkrav


Bogens målgruppe er de mange, der arbejder med vand. Det er bl.a. advokater, rådgivere og offentligt ansatte, der er involveret i planlægning og konkret sagsbehandling. Bogen kan også anvendes ved afvikling af kurser – herunder som lærebog.


ELLEN MARGRETHE BASSE er professor emerita ved Aarhus Universitet og har forsket og undervist i miljøret, energiret og klimaret i mange år. Ellen Margrethe er en aktiv redaktør på Djøf Forlag i forbindelse med forlagets tidsskrifter Kendelser om fast ejendom og Tidsskrift for Miljø. Hun bidrager jævnligt til den offentlige debat i kronikker og artikler og er samtidig forfatter til en række bøger inden for miljøret.
 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

23.11.2022

Sider:

530

ISBN:

9788757452839

Se på jurabiblioteket

"Bogen er yderst velskrevet og relevant for alle, der arbejder med regulering af det 
omfattende vandområde. Med sine over 500 sider er ”Vandlovgivning” et hovedværk 
inden for miljøretten."

- Christian Andersen, rådgiver for VMR, Miljø og Ressourcer, nr.1 2023

"Alt i alt en fremragende bog, som jeg kun kan give mine varmeste anbefalinger."

- Anmeldelse fra TfM, Tidsskrift for miljø, 2023