Erstatningsansvarsloven

– Med kommentarer

Af

Jens Møller, Michael Wiisbye, Karsten Høj

Pris

2.100 kr

Om bogen

Erstatningsansvarsloven med kommentarer foreligger nu i en ny og gennemrevideret udgave. Værket er skrevet af tre af landets førende erstatningsretlige eksperter: kommitteret, adjungeret professor Jens Møller, advokat Michael S. Wiisbye og advokat Karsten Høj.

Siden 6. udgave er loven blevet ændret ikke mindre end 12 gange på en række centrale områder, herunder bl.a. reglerne om tortgodtgørelse, reglerne om godtgørelse til efterladte ved dødsfald, reglerne om tabt arbejdsfortjeneste samt ændringer som følge af ny forældelseslov. Der er desuden fremkommet flere end tusinde nye centrale afgørelser, der alle er grundigt behandlet.

Værket indeholder omfattende registre, som gør bogen til et yderst anvendeligt og lettilgængeligt opslagsværk.

Om bogens forfattere

Jens Møller er kommitteret (og tidligere direktør) hos Folketingets Ombudsmand samt adjungeret professor ved Københavns Universitet.
Michael S. Wiisbye er advokat (H) og partner hos Nielsen Nørager. Michael har i mere end 30 år arbejdet med erstatningsret og forsikringsret.
Karsten Høj er advokat (H) og partner hos Elmer Advokater. Karsten har i 30 år været advokat for skadelidte personskadesager og har ført et stort antal retssager.

 

 

 

Udgave:

7

Udgivelsesdato:

26.05.2020

Sider:

1116

ISBN:

9788757409772

Se på jurabiblioteket

"Hermed foreligger en 7. udgave af den kommentar til loven, hvis første udgave forelå i 1985. Kommentaren indarbejder relevant trykt retspraksis og ankenævnspraksis samt juridisk teori mv. frem til marts 2020. For at lette overblikket ledsages kommentaren til de enkelte bestemmelser med en indledning, der kortfattet beskriver dens indhold og baggrund."
- Ugeskrift for Retsvæsen, den 26. juni 2020