Dyrevelfærdsloven

Dyrevelfærdsloven

Af

Søren Stig Andersen

Pris

1.000 kr

Om bogen

Dyrevelfærdsloven, der trådte i kraft i 2021, har til formål at fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener. Loven erstatter og udvider anvendelsesområdet for den tidligere dyreværnslov ved at samle reguleringen af dyrs velfærd på tværs af generelle og artsspecifikke regler i én lov.


Lovkommentaren indledes med en oversigt over den nationale og internationale lovgivning på området. For hver enkelt bestemmelse redegøres for betydningen af den før 2021 gældende regulering.
 

Kommentaren vil være et nyttigt værktøj for advokater og andre praktikere hos bl.a. myndigheder og frivillige organisationer, der beskæftiger sig med dyreretlige spørgsmål.

 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.03.2023

Sider:

401

ISBN:

9788757444681

Jeg mener, at alle dyrlæger, der arbejder med lovgivning eller arbejder i praksis, bør have adgang til denne bog, idet den indeholder mange nyttige oplysninger om og bidrag til fortolkning af Dyrevelfærdsloven. (...) Hermed giver jeg denne vigtige – og i øvrigt meget velskrevne bog – mine varmeste anbefalinger." 
- Søren Stig Andersen, Dyrlaegen.nu