Udbudsret

Af

Carina Risvig Hamer

Pris

1.100 kr

Om bogen

Bogen omhandler de udbudsretlige regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Bogen inddrager både de EU-retlige og nationale udbudsregler, herunder praksis fra både EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud. Titlen på bogen er siden første udgaven ændret fra Grundlæggende Udbudsret til Udbudsret for at signalere, at bogen også i stor udstrækning omfatter mere end udbudsrettens grundlæggende elementer. Således dækker bogen også over mere aktuelle emner og diskuterer retstilstanden på området.

Bogen er først og fremmest tænkt som lærebog til fag om udbudsret på cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har derfor hovedvægt på en juridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene i et sådant omfang, at den vil være relevant for praktikere, der til daglig beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger.
 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

06.09.2021

Sider:

900

ISBN:

9788757442960

Se på jurabiblioteket

"...at Grundlæggende Udbudsret ikke blot er en (omfattende) lærebog, men også er egnet som opslagsværk for den udbudsretsjurist, som mangler en samlet opdateret fremstilling."
- Katja Høegh, UfR online, november 2016