Totalentreprise - ABT 18

– Med kommentarer

Af

Erik Hørlyck

Pris

890 kr

Om bogen

Det nye regelgrundlag for totalentreprise, ABT 18, er trådt i kraft, og det har medført denne 5. udgave af Totalentreprise med kommentarer, der gennemgår de nye totalentreprisevilkår.

Al retspraksis og retslitteratur, der er fremkommet siden forrige udgave, er grundigt indarbejdet.

Totalentreprise – ABT 18 og Entreprise – AB 18, som Erik Hørlyck også er forfatter til, bygger på hver sit regelgrundlag og særligt Totalentreprise er udarbejdet med sigte på at belyse problemstillinger, hvor totalentreprise afviger fra den generelle AB-entreprise.

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

04.07.2019

Sider:

440

ISBN:

9788757443110

Se på jurabiblioteket

"Forrige udgave af denne håndbog udkom i 2017 og var baseret byggeriets dagældende standardkontrakt, ABT 93. Værkets 4. udgave udkom i 2017, kort før ABT 93 blev afløst af ABT 18. Hermed foreligger en kommentar til denne nye tekst, som indarbejder den retspraksis og litteratur, der er kommet til siden."

- Ugeskrift for Retsvæsen den 18. september 2019