Strafferet 2

Strafferet 2

Pris

190 kr

Om bogen

Strafferet 2 · Sanktionerne udgør sammen med Strafferet 1 · Ansvaret en samlet fremstilling af straffelovens almindelige regler.

I Strafferet 2 gennemgås de forskellige former for straf og ud fra retspraksis søges opstillet nogle principper for, hvorledes straffene udmåles i de enkelte sager. Endelig gennemgås reglerne for konfiskation. Fremstillingen er i betydelig grad bygget op omkring spørgsmålet om, hvad der efter grundloven er lovgivers, og hvad der er domstolenes område ved straffastsættelsen. Hvorfor skal den, der er idømt 6 års fængsel, prøveløslades efter 4 år?
Hvad er samfundstjeneste?
Kan Folketinget bestemme, at straffen for voldtægt skal være strengere?

Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog og med en lang række eksempler, så ikke-jurister kan følge fremstillingen. Omfattende analyser af retspraksis og udførlige registre gør den velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarere.
Gorm Toftegaard Nielsen er professor i strafferet ved Aarhus Universitet.

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

15.09.2014

Sider:

164

ISBN:

9788757431544

”Samlet set er det min opfattelse, at det er lykkedes Toftegaard at skrive tre lærebøger, der har et stort teoretisk og praktisk potentiale. Ved hele tiden at være opmærksom på systematikken samt at beskrive problemstillingerne, som de melder sig i praksis, er det efter min vurdering lykkedes Toftegaard at behandle strafferettens almindelige del samt straffeprocessen på 726 sider på bedste vis.”
– Anmeldelse af Strafferet 1 og Strafferet 2 ved Anders Grønnegaard, Jurastuderende, Aarhus Universitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 3/2018