Selskabsstrukturer

– Joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer

Af

Karsten Engsig Sørensen

Pris

800 kr

Om bogen

Denne fremstilling behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer:

  • joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomheder
  • koncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber som normalt er underlagt en vis form for fælles ledelse
  • grænseoverskridende omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser mv.

Bogens sigte er at give læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt i de juridiske problemer, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til.

Fremstillingen fokuserer primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige og skatteretlige aspekter.

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

07.05.2020

Sider:

500

ISBN:

9788757447019

Se på jurabiblioteket

”Dette værdifulde selskabsretlige værk består af kun tre kapitler om joint ventures, koncerner samt grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer. Emnerne falder absolut i den vanskeligere del af selskabsretten med betydelig påvirkning fra EU-retten, og da forfatteren endvidere inddrager økonomiske betragtninger og i ikke ringe omfang fremmed ret (navnlig tysk og amerikansk) samt skatte- og konkurrenceret, er der tale om et ambitiøst projekt, som de færreste ville turde kaste sig over… Sammenfattende er der tale om en meget kvalificeret fremstilling af komplicerede emner, som gør bogen til et vigtigt tilskud til den selskabsretlige litteratur. Med udviklingen i EU-retten bør bogen komme i nye udgaver med passende mellemrum, og fremstillingen kan da finpudses og forbedres, men allerede ved denne førsteudgave må man lykønske forfatteren med en vellykket udførelse af et ambitiøst projekt.”

- Eigil Lego Andersen, Ugeskrift for Retsvæsen, august 2015