Politi og privat vagtvirksomhed

Af

Mette Volquartzen

Pris

500 kr

Om bogen

Det globaliserede og grænseoverskridende samfund udfordrer politiet på både et operationelt og organisatorisk plan. I stigende grad indgår politikorps verden over i et samarbejde med andre aktører, fx militær og private sikkerhedsselskaber. I Danmark er der ligeledes forekommet en radikal ændring i fordelingen mellem politi- og militæropgaver, hvilket i 2018 blev indført og beskrevet i politiloven. En officiel beskrivelse af fordeling af opgaver og samarbejde mellem politi og privat vagtvirksomhed har dog indtil nu været ikkeeksisterende.

Forfatteren undersøger i denne bog vagtvirksomhedsloven og relationen mellem politiet og den private vagtvirksomhed. Bogen er baseret på forfatterens ph.d.-afhandling.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

14.01.2020

Sider:

348

ISBN:

9788757446234

Se på jurabiblioteket

Omtale af bogen

Boganmeldelse: Mette Volquartzen: Politi og privat vagtvirksomhed
"Boken behandler et praktisk viktig og prinsipielt interessant emne. (...) Forfatteren utviser stor praktisk forståelse for hvordan oppgavene med å ivareta trygghet, sikkerhet, fred og orden i samfunnet kan og bør løses. Det er særlig forfatterens praktiske blikk som gjør boken lesverdig."
- Ragna Aarli, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, den 11. september 2021 

Artikel: Premiere på "Vagtens Dag" under Danish Security Fair 
"Blandt indlægsholderne om formiddagen er ph.d. og postdoc på Københavns Universitet, Mette Volquartzen. Hun står bag bogen "Politi og privat vagtvirksomhed" (baseret på hendes ph.d.), hvor hun blandt andet undersøger de to parters relationer i en tid, hvor det globaliserede og grænseoverskridende samfund udfordrer politiet."'
- Pressesystemet, den 1. juli 2021

Boganmeldelse: Politi og privat vagtvirksomhed
"Selvom man kunne have ønsket sig større dybde, er bogen alligevel fortjenstfuld ved at udrede en problemstilling, der ikke tidligere har påkaldt sig større interesse i dansk retsvidenskab. Dens tema er praktisk og teoretisk relevant, da varetagelsen af orden og sikkerhed er centralt for samfundets funktionsmåde og borgernes retssikkerhed."
- Peter Blume, Ugeskrift for Retsvæsen, den 31. marts 2020, U.2020B.106/1

Anmeldelse: Politiets uklare magtmonopol
"Hvert kapitel afsluttes med en opsummerende delkonklusion, ganske som hele bogens argumentation samles op i et konkluderende kapitel samt et dansk og engelsk resumé. Det skyldes sikkert, at bogen oprindeligt var en ph. d.-afhandling. Men det giver en tekst med en del redundans, og den kunne være strammet. Alt i alt er der dog stadig tale om en velskrevet og læservenlig bog, som jeg vil give min varmeste anbefaling."
- Adam Diderichsen, Djøfbladet, den 7. marts 2020