Magtanvendelse over for voksne

Magtanvendelse over for voksne

Af

Eva Naur Jensen

Pris

450 kr

Om bogen

Hjælp og pleje i den sociale sektor er efter dansk ret som udgangspunkt et tilbud til den enkelte. Men når hjælpen og plejen tilbydes til demente, stærkt udviklingshæmmede eller hjerneskadede borgere, opstår der ofte situationer, hvor den pågældende modsætter sig hjælp til løsningen af helt grundlæggende pleje- og omsorgsopgaver, som f.eks. vask, tandbørstning og påklædning. Ligeledes opstår der ofte situationer, hvor den pågældende udsætter sig selv for en risiko, som omgivelserne finder uacceptabel, eksempelvis, når demente bevæger sig væk fra boligen uden at kunne orientere sig i trafikken og uden at kunne finde tilbage. Hvornår bruges magtanvendelsen i disse situationer og er magtanvendelse det rigtige redskab?

Magtanvendelse over for voksne redegør for og analyserer den nuværende lovgivnings forsøg på at ramme en acceptabel balance mellem beskyttelsen af individets selvbestemmelsesret og sikringen af den nødvendige omsorg og pleje – også i situationer, hvor det er den pågældendes egne beslutninger, der udgør en trussel mod hans eller hendes helbred og værdighed. Det gøres gennem en lang række praktiske eksempler klart, at den nuværende lovgivning ikke altid fører til en løsning, der er acceptabel ud fra en pleje- eller omsorgsfaglig vurdering, ligesom der sættes spørgsmålstegn ved, om den nuværende regulering møder det erklærede formål om at styrke de pågældende borgeres retssikkerhed.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

16.01.2015

Sider:

304

ISBN:

9788757432732

”Bogen er skrevet i et let læseligt sprog og er forsynet med praktiske eksempler, som udspringer af erfaringer fra forfatterens tidligere arbejde som juridisk konsulent i den kommunale socialforvaltning. Med et indgående kendskab til de praktiske forhold på omsorgsområdet opnår forfatteren mere nuancerede konklusioner på en række væsentlige problemstillinger. .. Det samlede resultat fremstår vellykket og som et værdifuldt bidrag til forståelsen af socialrettens magtanvendelsesregler og de retssikkerhedsproblemer, der følger heraf.”
- Trine Schultz Ugeskrift for Retsvæsen