Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter

– Med kommentarer

Af

Jesper Lau Hansen , Peer Schaumburg-Müller

Pris

1.950 kr

Om bogen

Dette værk er en kommentar til Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter (FMSL), som blev vedtaget ved lov nr. 1155 af 8. juni 2021 og trådte i kraft den 26. juni 2021. Loven er den danske gennemførelse af direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber (IFD), som skulle gennemføres per samme dato.
Investeringsservice og -aktiviteter er centrale dele af kapitalmarkedets hele funktion, og det er derfor vigtigt, at markedsdeltagerne har et præcist billede af lovreglerne og deres rettigheder og pligter. Målet med lovkommentaren er således at give advokater, revisorer, firmajurister og praktikere hos fondsmæglere og værdipapirhandlere, i Finanstilsynet, ankenævnet for fondsmæglerselskaber med mange flere et overblik over gældende ret om fondsmæglerskaber, og om ydelse og udførelse af investeringsservice og –aktiviteter, der ikke kun gælder fondsmæglerselskaber, men også når disse tjenester udføres af pengeinstitutter og andre værdipapirhandlere.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

28.02.2022

Sider:

1407

ISBN:

9788757450538

Se på jurabiblioteket

Omtale

Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter er omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen den 11. august 2022. U.2022B.255/1