Lærebog i miljøret

Lærebog i miljøret

Af

Karsten Revsbech , Alex Puggaard

Pris

850 kr

Om bogen

Denne bog blev udgivet første gang i 1996 med henblik på undervisningen i miljøret på jura-studiet ved Aarhus Universitet. Fagets karakter af grundkursus præger bogen, hvis hovedsigte er at skabe et bredt orienteret overblik over det store og komplicerede reguleringsområde, som miljøretten er.

Med 4. udgaven er bogen ajourført frem til efteråret 2007 med hensyn til lovstof, domme, ombudsmandsudtalelser og administrative afgørelser m.v.

I lighed med tidligere er bogens formål at give en grundlæggende, forvaltningsretligt orienteret indføring i dansk miljøret. Fokus er dog i denne udgave overvejende på miljørettens specielle del, da bogen samtidig er led i et fælles lærebogsprojekt med Peter Pagh, Københavns Universitet. Dennes Lærebog i miljørettens almindelige del (2006) giver en grundlæggende introduktion til de generelle retlige principper og hensyn, som kendetegner miljøretten.

4. udgaven af Lærebog i miljøret er udvidet med afsnit om SMV-loven og byggeloven og bygger på lovgivning og andet materiale, der var tilgængeligt frem til 15. september 2007.

Ud over at fungere som lærebog i faget miljøret på jurauddannelsen ved Aarhus og Københavns Universiteter, henvender bogen sig til alle, der arbejder med miljøret, og som har behov for en orientering om miljørettens centrale dele.

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

22.01.2008

Sider:

500

ISBN:

9788757415247