Lærebog i erstatningsret

Af

Bo von Eyben , Helle Isager

Pris

725 kr

Om bogen

Lærebog i erstatningsret er ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur. Bogen giver læseren en solid indføring i erstatningsret.   

Bogen tjener først og fremmest som lærebog på jurastudiet og lignende studier, men opfylder også praktikeres behov for en mere udførlig fremstilling af de almindelige erstatningsretlige regler, end lærebogssigtet strengt taget kan begrunde, især hvad angår omtale af den nyeste retspraksis.

Udgave:

9

Udgivelsesdato:

19.01.2020

Sider:

587

ISBN:

9788757443080

Se på jurabiblioteket

"Bogens hovedsigte er fortsat at tjene som lærebog på jurastudiet og lignende studier, idet også hensynet til praktikere er tilgodeset."
- Omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen den 17. oktober 2019