Lærebog i bestyrelsesledelse

Lærebog i bestyrelsesledelse

Af

Steen Thomsen (red.)

Pris

650 kr

Om bogen

8 CBS professorer og 4 erhvervsledere har skrevet en bog om bestyrelsesledelse, der viser, at bestyrelsesarbejde er ved at udvikle sig til et fag og en profession – med fælles værdier og best practices, med forskning og erfaringsbaseret viden, og med undervisning og læring med udgangspunkt i akademisk metode.

"Lærebog i bestyrelsesledelse" kommer 360 grader rundt om bestyrelsens ansvar, opgaver og dilemmaer og får sat fokus på, at det er bestyrelsesformandens opgave at prioritere bestyrelsens arbejde med sigte på værdiskabelse og bestyrelsens 4 esser: selskabets interesse, strategi, succession i ledelsen og styring af økonomi og risiko. Bogen bringer ny forståelse til bestyrelsens loyalitetsforpligtigelse og behovet for at forene finansiel værdiskabelse med bæredygtighed og samfundsansvar. Den stiller skarpt på de øgede krav til bestyrelsesarbejde og accelererer forståelsen for, at kompetencer, diversitet og bestyrelsesdynamik er afgørende for at bringe viden og data, second opinions og checks and balances til beslutningsprocesserne. Det er den samlede bestyrelse, ikke formanden eller direktionen, som er beslutningstager.

Bogen er rundt om de klassiske bestyrelsesemner og dilemmaer: selskabsloven, magtens tredeling, bestyrelsesdynamik, finansiel ledelse og værdiansættelse, risikostyring og kriseledelse såvel som nye bestyrelsesprioriteter: formål, bæredygtighed, mangfoldighed, digitalisering og cyber-risici.

Lærebog i bestyrelsesledelse henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og direktører, ejere og stakeholders, samt til rådgivere og alle med interesse for værdiskabende bestyrelsesarbejde og kompetenceudvikling. Lærebogen vil blive pensum ved CBS Bestyrelsesuddannelserne, der siden 2013 har haft flere end 4.000 bestyrelsesmedlemmer på uddannelse.
 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

12.06.2021

Sider:

301

ISBN:

9788757451085