Køb

– Dansk indenlandsk købsret

Af

Joseph Lookofsky , Vibe Ulfbeck

Pris

475 kr

Om bogen

Bogen "Køb" handler om dansk indenlandsk købsret, dvs. køb af løsøre i henhold til Købeloven af 1906 med senere ændringer: KBL. De første ni kapitler omfatter KBL-reglerne for civilkøb og køb mellem handlende, hvorimod forbrugerkøbets særregler drøftes i et kapitel for sig. Det er fortsat tanken at give en introduktion til de køberetlige regler, der samtidig fungerer som en introduktion til nogle mere almindelige, obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger.

Femte udgave (2020) medtager den på retsområdet vigtigste lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet siden fjerde udgave (2015). Når sjette udgave udkommer (primo 2024), vil kapitlet om forbrugerkøbets særregler være opdateret med de EU-forbrugerretlige direktiver, som siden januar 2022 har været en del af gældende (købs)ret. For de læsere, der i mellemtiden benytter femte udgave, stiller forfattere og forlag en opdateret version af dette kapitel til rådighed. Find det under Ekstramateriale nederst til venstre på siden.

Joseph Lookofsky er dr.jur. og professor emeritus i formueret ved Københavns Universitet.

Vibe Ulfbeck er dr.jur. og professor i formueret ved Københavns Universitet, hvor hun er leder af CEPRI - Centre for Private Governance.

 

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

12.03.2020

Sider:

323

ISBN:

9788757445268

Se på jurabiblioteket