Kapitalmarkedsloven

Kapitalmarkedsloven

– Med kommentarer

Af

Jesper Lau Hansen

Pris

1.600 kr

Om bogen

Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatterens kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017.

Den trykte udgave foreligger i 1. udgave. Den digitale udgave foreligger i 5. udgave og kan findes i abonnement på jurabibliotek.dk, hvor den opdateres to gange årligt.

Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret. 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

09.03.2020

Sider:

1205

ISBN:

9788757436396

"1.205 sider har professor dr.jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, formået at få den trykte 1. udgave af Den kommenterede Kapitalmarkedslov (KML) »ned på«! Dette siger en del om KML's (og generelt kapitalmarkedsrettens) omfang og kompleksitet. Det er en cadeau til Lau Hansens intellektuelle båndbredde, at han evner at forklare indviklede regler på en for læseren forståelig - og underholdende - måde. (...) Dette sagt, så er Lau Hansen også med dette værk fortsat normsættende for den danske kapitalmarkedsretlige litteratur."
- Christian Lundgreen, Ugeskrift for Retsvæsen, den 19. maj 2020