Juridisk teori, metode og videnskab

Af

Jens Evald

Pris

295 kr

Om bogen

Denne bog giver en grundlæggende indføring i juridisk teori, metode og videnskab. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget retslære ved det juridiske studium på Aarhus Universitet, men kan i øvrigt læses af alle med interesse for retsvidenskabens arbejdsområde.

De behandlede emner og temaer er valgt, fordi de er af betydning på tværs af forskellige juridiske fag og discipliner. Det kan udtrykkes på den måde, at emnerne og temaerne udgør de juridiske fags almindelige del, mens de forskellige fag og discipliner udgør den specielle del. Juridisk teori, metode og videnskab omfatter således det, der med et gammeldags udtryk kaldes retsdogmatik, hvorved traditionelt forstås en beskrivelse, fortolkning og systematisering af gældende ret.
En jurist må kunne skelne klid fra kerne og kunne bortskære alt overflødigt, så kun de relevante argumenter, kendsgerninger, regler mv. står tilbage. Med andre ord må man kunne håndtere den juridiske ragekniv.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

16.01.2020

Sider:

221

ISBN:

9788757438420

Se på jurabiblioteket

”I nyere litteratur må bogen betragtes som den til dato mest omfattende gennemgang af disse praktisk orienterede metodeproblemstillinger. Den er skrevet på en måde, der giver de studerende god mulighed for at forbinde de almene tankegange med den konkrete virkelighed, og indeholder i tillæg hertil talrige selvstændige fortolkningsbidrag og analyser.”
- Mads Bryde Andersen, UfR Online, januar 2017