Jura for Psykologer

Jura for Psykologer

Pris

495 kr

Om bogen

"Jura for Psykologer" handler om de love og regler, som har betydning for psykologer. Med eksempler fra praksis illustreres dilemmaer og modstridende hensyn, som reglerne om bl.a. tavshedspligt, udlevering af personfølsomme oplysninger, journalføring og journalindsigt er med til at løse.

Bogen beskriver de generelle regler og de særlige regler for børn og patienter, samt hovedprincipperne i offentlig ret og den arbejdsmetode, man bruger for at finde ud af, hvilke regler der gælder.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

27.01.2011

Sider:

352

ISBN:

9788757421613

Forord

Kap. 1 Introduktion

Kap. 2 Juridisk metode

Kap. 3 Retfærdighed, retsikkerhed, menneskerettigheder

Kap. 4 Lovgivningen om psykologer

Kap. 5 Forvaltningsprocessen

Kap. 6 Kompentence

Kap. 7 Habilitet

Kap. 8 Hjemmel

Kap. 9 Sagens oplysning

Kap. 10 Regler om sagsbehandlingen

Kap. 11 Tavshedspligt og behandling af personoplysninger

Kap. 12 Børn

Kap. 13 Sundhedslovgivningerns regler om behandling af patienter

Kap. 14 Tvangsbehandling

Kap. 15 Klage og tilsyn

Bilag

Liste over anvendte forkortelser

Stikordsregister