Inddrivelse

– Inkasso i teori og praksis

Af

Morten Schwartz Nielsen

Pris

1.450 kr

Om bogen

Inddrivelse – inkasso i teori og praksis beskriver hele inddrivelsesprocessen i detaljer og fungerer samtidig som et opslagsværk med svar på de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med håndteringen af en inkassosag. Inddrivelse - inkasso i teori og praksis ser nærmere på såvel processuelle forhold som de mere materielle regler, som har betydning ved eksempelvis indsigelser i forbindelse med inddrivelsen af et krav.

Forhold som inkassoloven, god inkassoskik, oprettelsen af inkassosager, renteberegning, forløbet gennem domstolene, fogedretsmøder, inddrivelsesomkostninger, foretagelse i fogedretten, forskellige udlægsegnede aktiver samt realisation heraf er blandt andet beskrevet. Overalt er relevante lovbestemmelser og praksis medtaget. Desuden indeholder bogen tjeklister og forslag til de skrivelser og formuleringer, der kan anvendes i forbindelse med inddrivelsen.

Inddrivelse – inkasso i teori og praksis henvender sig til praktikere, der arbejder med inkasso, herunder sagsbehandlere på et advokatkontor eller inkassobureau, men også til advokater og domstole.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

25.01.2015

Sider:

454

ISBN:

9788757425833

Se på jurabiblioteket

”Den er skrevet klart i en let fattelig systematik, og overalt er der henvist til relevante regler og praksis og sat fokus på de problemstillinger, som praktikeren vil opleve. Udførlige stikords- og afgørelsesregistre leder brugeren effektivt hen til de relevante problemstillinger, der præsenteres logisk og overskueligt. Med disse mange kvaliteter bør bogen derfor uden tvivl kunne opnå status som den praktiske håndbog på området.” 
- Mads Bryde Andersen, UfR Online, februar 2016