Håndbog i dataansvarlighed

Af

Birgitte Kofod Olsen

Pris

650 kr

Om bogen

"Håndbog i dataansvarlighed" samler persondataforordningens krav til ledelse, compliance, risikovurdering og dokumentation og viser, hvordan de kan omsættes til praksis i store og små organisationer.
Bogen forklarer forordningens juridiske kerne, nemlig de krav og forpligtelser, der knytter sig til databehandlingen og dens lovlige grundlag, til modtagelse og vurdering af anmodninger fra datasubjektet om at bruge sine datarettigheder, og til behandlingssikkerheden.
Den stiller også skarpt på den forandring, som implementering af persondataforordningen giver anledning til. En forandring der kan hjælpes på vej af procedurer og processer, teknologi og kontroller, og uddannelse af de mennesker, der er involveret i den daglige databehandling og i udvikling af nye behandlingsformer.
Til hvert emne knytter sig konkrete forslag til, hvordan en ansvarlig organisation kan arbejde med vurderinger og indsatser, der hjælper ledelse og medarbejdere til at skabe effektiv databeskyttelse.
Alle bogens emner er illustreret med eksempler og cases fra offentlig og privat sektor samt interesseorganisationer, der viser, hvordan databeskyttelse håndteres i praksis og kan indlejres i daglige arbejdsrutiner, produkter og serviceydelser.
Bogen er relevant for alle typer og størrelser af organisationer, der er i gang med implementering af persondataforordningen – eller skal til kontrollere eller evaluere indsatsen som led i den fortsatte efterlevelse og dokumentation af kravene til databeskyttelse.
 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

08.12.2019

Sider:

562

ISBN:

9788757439779

Se på jurabiblioteket

"Forfatteren er en af områdets veteraner og øser af sin store viden. Bogen er omfattende, og dens force er, at den inddrager ledelses- og organisationsteori."
- Peter Blume, Ugeskrift for Retsvæsen, den 5. februar 2020, U.2020B.50

 

"I bogen kan man bl.a. blive klogere på, hvordan virksomheder og organisationer konkret kan implementere de nye arbejdsprocesser og procedurer, som den nye forordning fører med sig, i den daglige opgaveløsning."
- Computerworld.dk den 6. januar 2020