Grundlæggende EU-ret

– EU efter Lissabontraktaten

Af

Bugge Thorbjørn Daniel , Thomas Elholm , Peter Starup , Michael Steinicke

Pris

950 kr

Om bogen

Denne bog har til formål at give et overblik over de retlige rammer for Den Europæiske Union. Bogen er særligt struktureret og skrevet med henblik på anvendelse som lærebog på de juridiske studier. Flertallet af bøger om EU-retten fokuserer på det indre marked. Denne bog indeholder naturligvis også denne del af Unionen, men indeholder også bl.a. rammerne for det retlige og udenrigspolitiske samarbejde.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

04.05.2011

Sider:

820

ISBN:

9788757422641

Se på jurabiblioteket

"... the book's focus was primarily "on making a broader picture of the EU law than normally provided" (p.29). I must say, that the authors' promise was fulfilled: the book really gives a broad and concise account of the present EU legal system."
Eugene Eteris, Marts 2011