Formueretlige emner

Af

Palle Bo Madsen (red.) , Kasper Steensgaard , Lars Henrik Gam Madsen , Claus Rohde , Torsten Iversen ,

Pris

760 kr

Om bogen

Formueretlige emner foreligger hermed i en revideret og ajourført 9. udgave. Bogen rummer et udvalg af specielle formueretlige og formueretsrelaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse.

De enkelte kapitler er skrevet af jurister ansat på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Et enkelt kapitel er dog skrevet af en tidligere ansat på instituttet. De respektive forfattere er hver især ansvarlige for deres egne bidrag. I denne 9. udgave er Anne-Dorte Bruun Nielsen udtrådt af forfatterkredsen, og redaktørhvervet er overtaget af Torsten Iversen.

 

 

Udgave:

9

Udgivelsesdato:

01.08.2019

Sider:

540

ISBN:

9788757443851

Se på jurabiblioteket

"Denne lærebogsantologi foreligger nu i en revideret og ajourført 9. udgave, tre år efter forrige udgave. Som tidligere er valget af emnerne dikteret dels af de lakuner, der findes i den øvrige pensumlitteratur på den juridiske bacheloruddannelse, dels af behovet for en slags grundbog i de valgfag, der indgår i uddannelsen."
- Omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen den17. oktober 2019