Folketingsvalgloven

– Med kommentarer

Af

Nicoline Miller , Jørgen Elklit

Pris

975 kr

Om bogen

Folketingsvalgloven med kommentarer er en praktisk betonet håndbog og et godt udgangspunkt for at holde sig orienteret om det retslige grundlag for afviklingen af folketingsvalg og folkeafstemninger.

Kommentaren er sigtet mod en målgruppe, der blandt andet består af medlemmer af valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere og de mange ansatte i de kommunale forvaltninger, som sammen med dedikerede medarbejdere i Økonomi- og Indenrigsministeriet får det store maskineri, som forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af et folketingsvalg eller en folkeafstemning er, til at fungere.

Se alle titler inden for Stats- og forvaltningsret

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.03.2019

Sider:

615

ISBN:

9788757428537

Se på jurabiblioteket

Omtale af bogen

"Samlet lever bogen fuldt ud op til sin målsætning om at imødekomme et behov hos de personer, der er ansvarlige for afvikling af valg, for at få en samlet kvalificeret fremstilling af reglerne for folketingsvalg. Bogen vil derfor være et uundværligt redskab for alle, der er involveret i valgprocessen og vil medvirke til at opretholde kvaliteten af denne."
- Anmeldelse ved Jørgen Albæk Jensen, Ugeskrift for Retsvæsen, U.2019B.155