Fast Ejendom III

– Ejerbeføjelsen

Af

Carsten Munk-Hansen

Pris

360 kr

Om bogen

Bogen er 2. udgave af forfatterens tredje bind om fast ejendom: I Overdragelsen, II Bolighandlen og III Ejerbeføjelsen. Fremstillingen giver et grundigt overblik over centrale områder af en omfattende regulering af fast ejendom, med angivelse af litteratur, hvor læseren kan søge yderligere oplysning.

En ejer af fast ejendom er på særdeles mange områder begrænset i sin ejerbeføjelse sammenlignet med ejeren af et formuegode i almindelighed. Fremstillingen tager udgangspunkt i ejerens perspektiv (fremfor samfundets eller myndighedernes). Både den privatretlige og offentligretlige regulering behandles, eksempelvis ejendomsdannelsen, servitutter, naboretten, hævd, zoneinddelingen, den fysiske planlægning, beskyttelse af natur, beskyttelse af kultur, forurening fra fast ejendom, erstatning for forurening, jordforurening, ekspropriation, byggeri og adgang til fast ejendom.

Bogen har en kortfattet, overblikspræget og opdateret fremstilling af de vigtigste regler, der regulerer ejerbeføjelse. Hovedvægten er lagt på principper og skrevne retsregler og litteratur, hvor domme kun er medtaget i beskedent omfang. De medtagne domme er udvalgt som pædagogiske eksempler. Bogen giver læseren en mulighed for at få et hurtigt overblik over et – i øvrigt næsten ubegrænset stort – retsområde for på dette grundlag at søge relevant fordybelse.

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

27.07.2018

Sider:

159

ISBN:

9788757442939

Se på jurabiblioteket

”Som det fremgår, spænder bogens emnekreds meget vidt, og når formålet alene er at give en oversigt, må resultatet generelt anses for opnået. Det lykkes på meget kort plads at give en indføring i mange af de vigtige principper, som er baggrunden for de rådighedsbegrænsninger, der gælder inden for de mange emner, bogen behandler. Men nogle gange er fremstillingen blevet for overfladisk.”
- Peter Pagh, Ugeskrift for Retsvæsen online