Familieret

Af

Caroline Adolphsen, Eva Naur Jensen, Irene Nørgaard

Pris

550 kr

Om bogen

Siden 3.-udgaven er der bl.a. som følge af den nye lov om Familieretshuset indført nye regler i ægteskabsloven, og 4.-udgaven er opdateret i overensstemmelse hermed. De øvrige kapitler er ligeledes blevet ajourført og justeret siden 3.-udgaven. Bogens indhold kan anvendes både af praktikere og som grundlag for familieretligt pensum på jurauddannelserne.

Den er tilpasset undervisningen i Familieret på jurauddannelsen 1. semesterved Aarhus Universitet, hvorfor den eksempelvis ikke indeholder materiale,der forudsætter kendskab til formueretten i almindelighed. Af samme grund indeholder den ikke kapitler om de regler i retsvirkningsloven, som stadig vil have stor betydning for den praktiske familieret i mange år endnu.Vi henviser til tidligere udgaver af denne bog for detaljeret gennemgang af de af retsvirkningslovens regler, der stadig har relevans.

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

04.08.2019

Sider:

372

ISBN:

9788757444162

Se på jurabiblioteket

"Bogen revideres allerede nu i lyset af de ændringer, der er indtrådt som følge af den nye lov om familieretshuset (nr. 766 af 7. august 2019). Samtidig har de tre forfattere ajourført og justeret bogens øvrige kapitler."

- Omtalt i Ugeskrift for Retsvæsen den 18. september 2019