Faglighed og styring

Faglighed og styring

– Fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

Af

Marie Østergaard Møller , Ann Hermansen , Simon Østergaard Møller

Pris

325 kr

Om bogen

Socialpolitikken i Danmark er underlagt mange hensyn. Alle vil de udsatte, de svage, de psykisk syge og de handicappede det bedste, men hvordan samfundets hjælp til disse borgere bør indrettes, er ofte diskuteret. Hvad er det fagligt rigtige? Hvad er ret og rimeligt? Hvor meget må det koste?

Balancen mellem behovet for styring og faglighed er ofte et dilemma i den offentlige sektor. De fagprofessionelle ønsker typisk en høj grad af autonomi, mens embedsmændene ønsker en strammere styring for at sikre, at udgiftsbehovet er under kontrol.

Fagligheden og styringen af socialområdet er kommet i ubalance med hinanden, og styringen bygger ofte på mangelfulde antagelser om, hvad det vil sige at være fagprofessionel i velfærdsstatens frontlinje, og hvad der skaber den egentlige effekt for borgeren. En overdreven detailstyring gør, at selv dygtige fagprofessionelle holder op med at tænke selv og nedtoner at bruge deres fagprofessionelle dømmekraft, som ellers rigtigt omsat kan bidrage til at skabe en bedre balance mellem høj faglighed og ansvarlig styring.

Bogen viser, hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere behovet for styring og autonomi. En balance, hvor styring og organisering understøtter, og ikke begrænser, fagprofessionel beslutningstagning i praksis, og hvor de fagprofessionelle samtidig gøres ansvarlige for deres handlinger på en måde, der bidrager – ikke bare til læring og udvikling af indsatskvaliteten – men også til bedre styring og ledelse.

Marie Østergaard Møller er ph.d. i statskundskab og arbejder som forsker i analyse- og rådgivningsvirksomheden Propublic. Hun har forsket i velfærdsområdet siden 2005 og er desuden lektor i statskundskab ved Aalborg Universitet.

Ann Hermansen er uddannet socialrådgiver og har en master i offentlig ledelse fra Aalborg Universitet. Hun har arbejdet med ledelse på socialområdet i flere forskellige kommuner siden 2005. Hun er i dag familiechef i Randers Kommune.

Simon Østergaard Møller har siden 2004 arbejdet med kvalitets- og metodeudvikling på socialområdet. Han er uddannet cand.scient.pol. og er i dag leder af Metodecentret, der beskæftiger sig med udvikling og afprøvning af nye metoder og tilgange på socialområdet.

Se bogens forfattere holde oplæg om bogen via dette link (Youtube). Webinar var arrangeret af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, København Universitet.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

22.02.2021

Sider:

228

ISBN:

9788757448320