Efterkrigstidens økonomiske og sociale reformer

Efterkrigstidens økonomiske og sociale reformer

– Viggo Kampmann – idémand og igangsætter

Af

Ejvind Damsgård Hansen , Lars Lund

Pris

295 kr

Om bogen

Bogen handler om Viggo Kampmanns betydning som idémand for, og igangsætter af, udviklingen af den danske velfærdsstat i højvækstårene 1957-74. Fokus er på de økonomiske og sociale reformer i perioden og altså mere på politikken end på Kampmanns person. Det er ikke som sådan en biografi, men mere et billede af Kampmanns arbejdskapacitet og arbejdsform.

Fremstillingen tager udgangspunkt i et hidtil overset foredrag af en ung Kampmann i Socialøkonomisk Forening i 1944, hvor han fremlagde en række af sine idéer for den økonomiske politik efter krigen.

Herefter præsenteres historien om velfærdsstatens udvikling gennem to forbundne spor (vækst og velfærd), hvor den økonomiske politik og vækst ses som en forudsætning for den førte socialpolitik og øgede velfærd – begge dele stærkt præget af Kampmanns idéer og drivkraft. En lang række reformer på hver af de to områder beskrives detaljeret, og læseren får et grafisk overblik, der viser tidsforløbet af de forskellige reformområder fra lovforberedende til lovgivende fase.

Målgruppen er læsere med generel interesse for dansk økonomisk politik og velfærdsstatens historie samt en særlig interesse for Viggo Kampmanns talent og begavelse. E. Damsgård Hansen har kendt Kampmann personligt og arbejdet sammen med ham, og bogen byder derfor også på personlige anekdoter.

 

Ejvind Damsgård Hansen, født i 1931, er cand.polit. og var, efter nogle år som embedsmand, lektor i økonomi ved Handelshøjskolen i København, nu CBS.

Lars Lund, født i 1937, er cand.polit. og lektor emeritus ved CBS.

 

Se flere titler inden for Dansk politik

 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.04.2021

Sider:

150

ISBN:

9788757450477

"Både for den læser, der ønsker et overblik over højvækstperiodens mange vækst- og velfærdspolitiske reformer, og for den, der måske pønser på at grave dybere i et eller flere af forslagene til brug for et videregående studie, er der tale om en meget nyttig fremstilling."
- Jens Peter Christensen, Politica, den 6. oktober 2021

"(..)tidligere embedsmand og lektor ved den daværende Handelshøjskolen Ejvind Damsgård Hansen har skrevet Efterkrigstidens økonomiske og sociale reformer. Viggo Kampmann - idémand og igangsætter. Titlen er djøfsk, forfatteren er økonom, og den smalle sag er udkommet på Djøf Forlag. Bogen handler om, hvordan man fik gang i Danmark efter de mange magre år."
- Arne Hardis, Weekendsavisen, den 7. maj 2021