Corporate Finance

Corporate Finance

– & governance, økonomi, strategi, værdiskabelse

Af

Claus Parum

Pris

950 kr

Om bogen

"Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner" medfører en række nye forpligtelser og rettigheder for både ansatte og institutioner.

Loven bliver anvendt på opfindelser, der efter den 1. januar 2000 er gjort af ansatte ved universiteter, sektorforskninginstitutioner, offentlige sygehuse eller sundhedsvidenskabelige forskningsinstitutioner under amtskommunerne eller Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Den ansatte skal f.eks. tage stilling til, om han har gjort en »opfindelse«, der skal indberettes til institutionen.

For institutionerne medfører loven en forpligtelse til at rådgive de ansatte om patentspørgsmål, til at etablere et patentberedskab og til at indgå i samarbejde med eksterne parter.

Hensigten med bogen er, at give ansatte og institutioner et arbejdsredskab til brug for besvarelsen af de spørgsmål, som loven kan give anledning til.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

11.05.2004

Sider:

533

ISBN:

9788757406290