Arveret

Af

Caroline Adolphsen , Eva Naur Jensen

Pris

725 kr

Om bogen

Arveret er skrevet som grundlag for undervisningen i arveret på jura-studiet på Aarhus Universitet, men kan med fordel også fungere som opslagsværk for praktikere, der arbejder med arveret.

Bogens 8. udgave er en ajourføring af 7.-udgaven, og materialet er udvalgt efter samme principper som forrige udgaver med hovedvægten på de materielle arveretlige regler. Med ægtefællelovens ikrafttræden 1. januar 2018 blev der foretaget konsekvensændringer i arvelovgivningen, som blev indarbejdet i 7.-udgaven, og dette arbejde er videreført i 8.-udgaven.

Udgave:

8

Udgivelsesdato:

16.08.2021

Sider:

431

ISBN:

9788757448979

Se på jurabiblioteket

"Da der er tale om den mest grundige fremstilling af den danske arveret, vil den bestemt være nyttig for enhver, der beskæftiger sig med arveretlige emner."
- Revision & Regnskabsvæsen nr. 12, 2013