Arbejdsmarkedsregulering

Arbejdsmarkedsregulering

Af

Flemming Larsen , Laust Kristian Høgedahl , Anette Borchorst , Ole Busck , Peter Nielsen ,

Pris

450 kr

Om bogen

Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første gang samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at blive reguleret på – både historisk og aktuelt – og hvordan og hvorfor regulering og magt hænger sammen. Mere konkret indeholder bogen:

  • En præsentation og ajourført introduktion til ”Den danske model”, den særlige måde at regulere arbejdsmarkedet på ved hjælp af arbejdsmarkedets parter og staten.
  • En beskrivelse og analyse af de væsentligste aktører og deres strategier, samspil og mulige sendrægtighed eller forandringsiver. Især fagbevægelsens situation og partssystemets problemer tildeles opmærksomhed.
  • Kritiske analyser af, hvordan ændringer på arbejdsmarkedet fanges op fagligt og politisk. Det gælder på den ene side aftale- og samarbejdssystem og på den anden f.eks. arbejdsmiljøindsatsen.
  • Forklaringer på, hvordan aktørhandlinger og institutioner hænger sammen, og hvorfor det undertiden kan være svært for arbejdsmarkedets parter og staten at finde løsninger på opståede problemer.
  • Perspektiverendediskussioner af, hvad ydre pres og indre krav sætter af fornyelsesproblemer for arbejdsmarkedsreguleringen, men også af, hvor betydningsfuld partsregulering vil være i fremtiden.

Det er ikke en ukritisk lovsang til ”Den danske model”, men analyser af grundtræk, pres, problemer og problemløsninger i arbejdsmarkedsreguleringen. DNA ´et i dansk aktørsamspil og regulering er søgt indkredset og vurderet.

Om forfatteren
Henning Jørgensen er professor i politologi ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet med forskningsområder inden for Arbejde og Arbejdsmarked, Politik og Administration samt Offentlig forvaltning og Organisation.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

10.12.2014

Sider:

5

ISBN:

9788757420579

"I 10 kapitler gennemgås forholdene på det danske arbejdsmarked og hvilke sammenhænge og reguleringsmekanismer, der gør sig gældende. Der er bl.a. analyser af den danske model, den politiske indflydelse og regulering, det fagretlige system, ok-forhandlinger og faglige organisering, det kønsopdelte arbejdsmarked og arbejdsmiljø. (...) Desuden afdækkes nye udviklingstendenser som fx nye produktionskoncepter og deres betydning for organisationsformer, trivsel m.v."  

- Lektørudtalelse af Bent Kirk Kristensen, uge 6/2015