Alf Ross

Alf Ross

– Kritiske gensyn

Af

Jesper Ryberg (red.) , Peter Høilund , Jacob Dahl Rendtorff , Palle Svensson , Morten E.J. Nielsen ,

Pris

300 kr

Om bogen

Det hører til sjældenhederne, at Danmark fostrer en videnskabsmand af Alf Ross' (1899-1979) format. Foruden store dele af juraen præsterede han at yde værdifulde bidrag til så forskellige områder som filosofi, samfundsvidenskab og medicin, og hans værker har den dag i dag læsere langt uden for landets grænser.

Alligevel er det som om, Ross er på vej i den akademiske glemmebog - i hvert fald herhjemme. Denne bog undersøger, om denne manglende interesse er velbegrundet. I elleve kritiske gensyn tages temperaturen på Ross' videnskab og filosofi i dets imponerende bredde og variation. En (overvejende) ny generation af akademikere møder og prøver Ross' tanker om emner som retfærdighed, demokrati, statsforfatningsret, ytringsfrihed, straf, erkendelsesteori, etik, logik, fri vilje og sygdom.

Bogen henvender sig til både juristen og filosoffen, lægen og logikeren - samt til enhver der måtte have en generel interesse i, hvordan vi indretter vores samfund. I en tid hvor grundlæggende borgerlige frihedsrettigheder diskuteres som aldrig før, gives her en enestående mulighed for at kvalificere denne debat ved at vise, hvordan regnestykket tog sig ud for en af det 20. århundredes fremmeste danske talsmænd for det liberale demokrati.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.06.2006

Sider:

258

ISBN:

9788757414097

Omtale af bogen

"Det var med stor fryd, at jeg læste i denne betydningsfulde bog. ... Den imponerende række af forskere fra vore universiteter og højesteret, der har bidraget og valget af emner, der behandles med stor sagkundskab og ikke mindst med ildhu, gør bogen til et meget vægtigt og vigtigt indlæg i såvel den videnskabelige diskurs som i samfundsdebatten."
Isi Foighel, professor, dr.jur., tidl. skatteminister og dommer ved den europæiske menneskeretsdomstol

"Som en af Danmarks internationalt anerkendte tænkere i det 20. århundrede led retspositivisten Alf Ross en krank skæbne under og efter universitetsmarxismens mejetærsker. Det er gavnligt og indimellem inciterende, at en ny generation nu tager Ross op til fornyet overvejelse. Strategien er velvalgt: i stedet for en unison jubel eller klage tages hans resultater og synspunkter op i pincet ét for ét, ofte lige så detailleret syredryppende kritisk som den gamle selv."
Frederik Stjernfelt, professor, Learning Lab Denmark