Hvordan ser den internationale klimaret ud i praksis?

November 2023

Tidsskrift for Miljø nr. 10/2023 lancerer i dette nummer artiklen ”Tab og skader i den internationale klimaret” skrevet af professor Christina D. Tvarnø. Artiklen udforsker spørgsmålet om tab og skade som juridisk begreb i klimaretten.

Riokonventionen fra 1992 blev oprettet for at regulere drivhusgasemissioner og fokuserede primært på begrænsning af udledning og indeholdt ikke særlige regler om kompensation for tab og skader. Begrebet "tab og skader" har ikke en fast juridisk definition i den internationale klimaret, men var et centralt og komplekst element i forhandlingerne. Alliancen af små østater (AOSIS) har længe efterlyst kompensation for økonomiske konsekvenser af klimaforandringer, mens udviklede lande prioriterer risikostyring og forsikring som løsninger.

Efter 30 års udvikling og diskussioner på COP-konferencerne blev der på COP 27 i 2022 oprettet en fond med henblik på kompensation for tab og skader til små og sårbare lande. Dette rejser spørgsmål om, hvordan reglerne for tab og skader i den internationale klimaret vil udvikle sig i fremtiden.

Læs tidsskriftet ved at trykke her.