Aktieinvestering har 25-års jubilæum

August 2023

Bogen "Aktieinvestering - teori og praktisk anvendelse" af Michael Christensen har nået en milepæl, den har nemlig 25-års jubilæum.

Den er netop udkommet i en 6. udgave og ligeledes er dens kompagnon, bogen "Obligationsinvestering", udkommet i en 10. udgave. 

Aktieinvestering - teori og praktisk anvendelse giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, der naturligt relaterer sig til investering i såvel danske som internationale aktieporteføljer. I 6. udgaven er "Aktieinvestering" gennemredigeret, og alle empiriske eksempler er blevet opdateret baseret på aktuelle data frem til januar 2023. Der­udover er bogen blevet opdateret med nyere litteratur og beskrivelse af nyere undersøgelser, der understøtter bogens emner.

Obligationsinvestering - Teori og praktisk anvendelse giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, investorer står overfor ved investering i såvel danske som udenlandske obligationer. I 10. udgave er ”Obligationsinvestering” gennemredigeret, og alle empiriske eksempler er blevet opdateret baseret på aktuelle data. Bogens ek­sempler tager udgangspunkt i handelsdagen den 15. marts 2023 svarende til, at valørdagen er den 17. marts 2023, idet obligationer handles med 2 dages valør. 


Forfatter til begge bøger, Michael Christensen, er cand. oecon. fra Aarhus Universitet og PhD fra University of Southhampthon. Michael har mere end 30 års erfaring inden for investeringsteori og rådgivning.

Vi ønsker Michael stort tillykke med Aktieinvesterings 25-års jubilæum! 😄

Forfatter Michael Christensen